صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای عالی صلح اظهارات دو وکیل پارلمان در رابطه به ملاعمر را رد کرد

شورای عالی صلح اظهارات دو وکیل پارلمان در رابطه به ملاعمر را رد کرد

شورای عالی صلح افغانستان در پیوند به اظهارات هما سلطانی نماینده مردم در ولسی جرگه از ولایت غزنی و عبدالبصیر یکی از قومندانان سابق جهادی و باشنده ولایت قندوز که گفته است: اگر دولت موافقت کند، ملا محمد عمر رهبر طالبان را به میز مذاکره حاضر خواهند کرد، آنرا دور از حقیقت می داند.

این دو نفر نامه یی را در اختیار رسانه ها قرار داده اند، که به گفتهء آنان در آن ملا محمد عمر از آماده گی اش برای اجرای مذاکرات صلح با دولت افغانستان خبر داده و در پایان اش امضا کرده است.
عطا الله لودین معاون شورای عالی صلح به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت: هیچگونه شواهدی که بتواند از آماده گی ملا محمد عمر مبنی بر پذیرفتن قانون اساسی و حضور به مذاکرهء صلح باشد از مکتوب دست داشته این دو تن دریافت نشده است.

در مورد این مساله با جزییات بحث شد و آنها مکتوب هایی با خود آورده بودند و آن خط و امضای ملا عمر نبود و وی به فارسی نمی نویسد. و سوابق تنظمی که شماری از برزگان با وی دارند نیز در مجلس نشسته بودند و آنها هم به این متیقن شدند که این اسناد بی بنیاد است و مشابه به پروژه ملا منصور است که با ارایه اهدافی می خواهد آنرا تحقق بخشد. اما شورا اجراییهء شورای عالی صلح در مورد بحث دقیق داشت و این مساله را یک جریان دور از حقیقت دانست.

اما هما سلطانی تاکید دارد که او و عبدالبصیر با ملا محمد عمر از نزدیک مذاکره نموده و از جانب وی تعهد دریافت کرده اند، که مخالف قانون اساسی و خلاف حقوق زنان نیست و حاضر است که در میز مذاکره با حکومت بنشیند. به باور خانم هما سلطانی این نامه از زبان خود ملا محمد عمر نوشته شده و امضای که در آن درج شده نیز متعلق به ملا عمر است.

سال گذشته نیز در پیوند به این مساله رسانه ها از دو تن که یکی بنام عبدالخالق در کابل و ملا منصور در پاکستان گزارش های داشتند که گویا ملا محمد عمر حاضر به مذاکره با دولت شده است که گفته می شود یکی از آنها ملیونها دالر را نیز به غنیمت برده است.

گفته می شود هم حکومت و هم شورای عالی صلح اینبار با هوشیاری گام بر می دارند و به این آسانی به یک ورق نامه یی که آنهم خیلی به اختصار دال بر حضور ملا محمد عمر به میز مذاکره باشد فریب نخواهند خورد و شماری از کسانی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کنند نیز این گفته ها را تایید نکرده اند.(رادیو ازادی)