صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند خروج نيروهاى امريکايى از افغانستان آغاز گرديد

روند خروج نيروهاى امريکايى از افغانستان آغاز گرديد

به سلسلۀ خروج تدريجى نيروهاى امريکايى از افغانستان، ٦٥٠ نفر در مرحلۀ اول، از بگرام عازم کشور شان شدند. رئيس جمهور بارک اوباما، ماه گذشته اعلام کرده بود که تا اواخر سال ٢٠١١ ميلادى، ده هزار و تا پايان سال ٢٠١٢، تعداد ٣٣هزار سرباز را از افغانستان خارج خواهد کرد.

به اساس اعلام بارک اوباما، روز (٢٤سرطان)، نخستين دستۀ ٦٥٠ نفرى سربازان امريکايى، از ميدان هوايى نظامى بگرام، عازم کشور خود شدند. دفتر مطبوعاتى نيروهاى امريکايى مقيم بگرام، به خبر نگاران گفته است که اين روند آغاز گرديده و طى پروازهاى جداگانه، سربازان امريکايى رهسپار کشور شان ميشوند.

منبع افزوده است، سربازانيکه از افغانستان خارج ميشوند، ميعاد وظيفۀ آنها دراينجا به سر رسيده و اکنون در جاى ديگر، به وظيفه گماشته نشده اند. نيروهاى امريکايى در بگرام ميگويند که جنرال ديويد رودرجرز قوماندان قوماندانى مشترک آيساف، تصميم گرفته که نخست تولى ١١٣ و سپس ١٣٤ را از افغانستان خارج نمايد.

منبع افزوده است که وظايف تولى ١٣٤ درکابل، پايان يافته و مسووليت هاى امنيتى را قبلاً به نيروهاى افغان محول کرده اند. اکنون در افغانستان، حدود ٩٧هزار سرباز امريکايى موجوداست؛ اما بعد ازخروج ٣٣ هزار سرباز آنها، دست کم ٦٤هزارسرباز شان در افغانستان باقى خواهند ماند، که اين عده سربازان نيز تا پايان سال ٢٠١٤ ميلادى، از افغانستان خارج خواهند شد.