صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنجمین نشست کمیته تخنیکی سارک در کابل دایر شد

پنجمین نشست کمیته تخنیکی سارک در کابل دایر شد

پنجمین نشست دو روزه یی کمیته تخنیکی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در کابل به بحث روی چالش هایی اختصاص یافته که زنان، جوانان و اطفال به آن روبرو اند. ابراهیم ظهوری مسول ارتباطات اجتماعی این سازمان در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: در سطح منطقه زنان با مشکل خشونت مواجه اند و آنها تلاش دارند که برای این چالش بزرگ راه حلی را دریافت کنند.

من در مورد کدام کشور بطور خاص صحبت نمی کنم، اما اگر شما به مطالعاتی که پیرامون خشونت علیه زنان انجام شده نظر بی اندازید، تابلوهایی را در منطقه نمایان می سازد که این مساله نه تنها در افغانستان، بلکه در سطح منطقه نیز زنان به خشونت های مختلف روبرو اند. بطور مثال در مالدیف از هر 3 زن یک زن به خشونت های فامیلی مواجه است و این داستان در افغانستان نیز موجود است و ما تلاش می کنیم که در این نشست روی این مساله نیز بحث شود.

خانم حسن بانو غضنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان نیز بعد از افتتاح این نشست به خبر نگاران گفت: تمرکز اساسی درین نشست، بحث روی حالت روانی زنان، جوانان و اطفال است. خانم غضنفر می گوید که این مسوولیت آنهاست که معلومات خود را در مورد زنان، جوانان و اطفال با آنها شریک بسازند تا در روشنی آن راه حل هایی به مشکلات موجود جستجو شود و افغانستان نیز بنابر مسوولیت خود، بعضی از مسایل را مطرح کند.

خانم غضنفر ارایه معلومات در مورد زنان را از مسوولیت های تمام اعضای سارک می داند. این نشست در حالی دایر می شود که سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی خود را در گزارش تازه یی مبنی بر افزایش خشونت علیه زنان ابراز کرده است.

به باور این کمسیون یکی از نمونه های خشونت علیه زنان و اطفال، قاچاق آنها است که بخاطر اهداف مختلف صورت می گیرد. اما این واضح نیست که درین نشست در مورد کدام بخشی از خشونت بحث می شود، آیا افرادی که درین نشست اشتراک دارند توان حل این چالش ها را خواهند داشت یا نه؟(رادیو ازادی)