صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسوولیت امنیتی ولایت بامیان رسماً به نیروهای افغان سپرده می شود

مسوولیت امنیتی ولایت بامیان رسماً به نیروهای افغان سپرده می شود

مقام های محلی ولایت بامیان می گویند که امروز مسوولیت های امنیتی این ولایت رسماً به نیرو های افغان واگذار می شود .عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان دیروز به رادیو آزادی گفت که برای اجرای این برنامه در این ولایت آماده گی های لازم روی دست گرفته شده است.

قرار است در مرحله نخست مسوولیت های امنیتی ولایات ، بامیان ، پنجشیر ، کابل به استثنای ولسوالی سروبی و مراکز ولایات هرات ، هلمند ، بلخ و لغمان به نیرو های افغان انتقال داده شود .