صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اتاق تجارت از کاهش قیمت موادخوراکه در ماه رمضان خبر داد

رییس اتاق تجارت از کاهش قیمت موادخوراکه در ماه رمضان خبر داد

رييس اتاق تجارت و صنايع افغانستان ميگويد که تجار کشور، تصميم گرفته اند تا در ماه مبارک رمضان، مواد اوليۀ خوراکه را با نازلترين قيمت ممکنه به فروش برسانند. محمد قربان حقجو رييس اتاق تجارت و صنايع کشور، که دیروز در سيمينار يک روزه تحت نام سيمينارتوحيد برنامه هاى ماه مبارک رمضان ، به نمايندگى از سکتورخصوصى صحبت مى کرد گفت که در اين اواخر، قيمت مواد اوليۀ خوراکه در کشور افزايش يافته است.
اما وى افزود: تجارملى و سکتورخصوصى، اعلام مى کنند که در ماه مبارک رمضان، تاحد توان مواد اوليۀ خوراکى را با قيمت پايين به فروش برسانند.

در سيمينار دیروزى که به اشتراک صدها تن از علماى دين و شمارى از کارکنان دولتى و تجار تدوير يافته بود، علما در مورد فضيلت ماه مبارک رمضان صحبت کردند و از مردم خواستند تا به تطبيق احکام شريعت اسلامى، بيشتر توجه نمايند.
حقجو، راه اندازى همچو سيمينارها را درجهت بلند بردن سطح آگاهى دينى مردم، ارزنده خواند و به نمايندگى از سکتورخصوصى وعده سپرد که همچو برنامه ها را در ماه مبارک رمضان و بعد از آن، حمايت مالى مى کند.
همچنان وى گفت که سکتور خصوصى و اتاق يادشده، حاضر است که مساجد را حمايت مالى نمايد.