صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مايک مولن: مخالفان در جنوب افغانستان حاکميت شانرا از دست داده اند

مايک مولن: مخالفان در جنوب افغانستان حاکميت شانرا از دست داده اند

لوى درستيز قواى مسلح امريکا ميگويدکه در يکسال گذشته، اوضاع امنيتى در افغانستان بخصوص جنوب کشور،قناعت بخش شده و مخالفان در اين مناطق، حاکميت خود را از دست داده اند. مايک مولن لوى درستيز قواى مسلح امريکا، که دیروز در محفل تسليم دهى رهبرى قوماندانى آيساف در کابل، سخنرانى ميکرد گفت دراين مدت، به مخالفان مسلح دولت، تلفات زيادى وارد گرديده که تعداد زياد شان کشته و زخمى شده اند.

موصوف گفت که در يکسال گذشته، مخالفان از جنوب افغانستان به عقب زده شده اند. وى يگانه دليل اين دستاوردها را در افغانستان ؛ هماهنگى و همکارى ميان نيروهاى آيساف و افغان عنوان کرد. لوى درستيز قواى مسلح امريکا در مورد روند انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان گفت: پروسۀ انتقال مسووليت، تغيير به وجود خواهدآورد و ما شاهديم که نيروهاى افغان، توانمندى گرفتن مسووليت امنيت را دارند.

مولن، خاطرنشان ساخت که امريکا بعداز سال ٢٠١٤ نيز در کنار افغانستان هست و در بخش بلندبردن ظرفيت هاى نيروهاى امنيتى افغان، کار خواهدکرد. موصوف با اشاره به ماموريت ديويدپتريوس گفت: دستاوردهايى که دراين چندسال به عمل آمده، بيشترين امتياز آن، به جنرال پتريوس تعلق ميگيرد.

وى تصريح کردکه تاپايان سال روان، ٣٣ هزارعسکرخارجى از افغانستان بيرون خواهند شد و ٦٧ هزار نيروى افغان،که آموزش هاى مسلکى ديده اند، آماده اند تا جايگزين اين نيروها شوند. به گفتۀ وى، بالاخره اين حقيقت واضح شدکه پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى، با موفقيت به پيش خواهدرفت؛ چنانچه روزگذشته(٢٦سرطان) اين روند در ولايت باميان صورت گرفت.

مايک مولن خاطرنشان کرد که تروريستان، از آن سوى مرز داخل خاک افغانستان ميشوند و امنيت مردم افغانستان را در خطر مى اندازند. موصوف، يکبار ديگر تاکيدکرد: تروريستان و القاعده در هرجاييکه باشند، چه در افغانستان و يادر آن سوى مرز، هدف قرارخواهندگرفت.

لوى درستيز قواى مسلح امريکا، يکبار ديگر روى همکارى هاى درازمدت کشورش با افغانستان تاکيدنموده افزود: ما در پروسۀ صلح با مخالفانيکه قانون اساسى کشور شان را مى پذيرند، در عرصه هاى سياسى و ملکى، خدمات و همکارى را ادامه خواهيم داد.

جنرال ديويدپتريوس قوماندان پيشين آيساف در افغانستان، طى صحبتى دراين محفل گفت که افغانها، بالاى نيروهاى امنيتى شان اعتماد دارند و اين نيروها ميتوانند از عهدۀ اين مسووليت ها به خوبى برايند. وى گفت که تروريستان، در افغانستان شکست خورده اندو دوباره نميتوانند در اين کشور فعاليت هاى تخريبى نمايند.

پتريوس، با اظهار اينکه امريکا تعهد نموده تا افغانستان را به پا ايستاده کند، يادآور شد: مردم فکر نکنندکه امريکا بعد از سال ٢٠١٤ افغانستان را تنها ميگذارد، بلکه براى درازمدت در کنار مردم افغانستان خواهدبود. در همين حال، سترجنرال عبدالرحيم وردگ وزيردفاع ملى، طى صحبتى يکبار ديگر به اهداف حکومت افغانستان اشاره نموده گفت: هدف ما واضح است، تلفات ملکى ديگر قابل قبول نميباشد و بايد به اين روند، خاتمه داده شود.

موصوف همچنان افزود که يگانه هدف نيروهاى افغان و خارجى، آوردن صلح و ثبات در افغانستان بوده و در اين راستا هردو طرف تلاش مى نمايند. وردک گفت: ما در پهلوى دستاوردها، قربانى هاى زيادى را نيز متقبل شده ايم و چيزيکه به دست آمده است، نميخواهيم آنرا از دست بدهيم.

جنرال ديويد پتريوس که از حدود يکسال قبل، سمت قوماندانى نيروهاى آيساف را در افغانستان عهده دار بود، در محفل دیروز رهبرى اين قوماندانى را رسماً به جنرال جان آلن تسليم نمود.