صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آماد گی ها برای پذیرفتن مسئولیت تاًمین امنیت شهر مزار شریف

آماد گی ها برای پذیرفتن مسئولیت تاًمین امنیت شهر مزار شریف

عطا محمد نور، والی بلخ از آماده گی برای پذیرفتن مسئوولیت تاًمین امنیت شهر مزار شریف از نیروهای خارجی به نیروهای افغان خبر می دهد. شهر مزار شریف یکی از هفت واحد اداری است که تا چند روز دیگر مسئوولیت تاًمین امنیت آن رسماً به نیروهای امنیتی افغان واگذار می شود، مسئوولیتی سنگین و دشوار.

آقای نور، می گوید در گذشته نیز مسئوولیت تامین امنیت شهر مزار شریف به دوش نیروهای افغان بوده و آنان توانسته اند که از عهدهء این مسئوولیت بر آیند. اما او تاًکید بر تجهیز و نیز افزایش نیروهای امنیتی افغان می کند و هشدار می دهد که اگر نیروهای امنیتی افغان از نظر تجهیزات و آموزشهای مسلکی، تقویت نشوند در دراز مدت برنامهء انتقال مسئوولیت به چالش کشیده خواهد شد.

عطا محمد نور، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما این مسئوولیت را به دوش می گیریم ولی در کوتاه مدت هیچگونه مشکل شاید متوجه ما نشوه، در دراز مدت ما آسیب پذیر می شویم. او دلیل آسیب پذیری را در تلاش خستگی ناپذیر مخالفان مسلح دولت برای مختل ساختن امنیت دانسته، افزود: دشمنان افغانستان در صدد مختل ساختن برنامه انتقال مسئوولیت می برآیند، بنا بر این نیاز است که ما بتوانیم سرعت عمل داشته باشیم.

والی بلخ، بلند رفتن قابلیت های محاربوی و اجرائیوی نیروهای امنیتی افغان، ظرفیت سازی قطعات واکنش سریع و کماندوها را از اولویت های دانست که برای موفقیت برنامهء انتقال مسئوولیت ضروری می باشد. او گفت: ضرورت به همکاری های تخنیکی، تجهیزات، بلند رفتن نیروهای امنیتی افغان از نظر کمیت و کیفیت و تعلیم و تربیه داریم.

از سوی دیگر جنرال عصمت الله علیزی، قوماندان پولیس بلخ نیز از آماده گی های نیروهای امنیتی افغان برای پذیرفتن مسئوولیت تامین امنیت شهر مزار شریف اطمینان می دهد. او خاطر نشان ساخت که پولیس ولایت بلخ در کنار سایر ارگانهای امنیتی آماده گی برای پذیرش این مسئوولیت را دارد و کدام چالش را در این راستا احساس نمی کنند.

موصوف علاوه کرد که وزارت امور داخله وعده سپرده تا پولیس ولایت بلخ را در آیندهء نزدیک تجهیز و کمیت آنرا افزایش دهد که در صورت انجام اینکار، تجهیز و افزایش نیروی پولیس آنان به خوبی خواهند توانست، امنیت را در این ولایت تامین نمایند. از سوی دیگر، شماری از شهروندان مزار شریف نیز از برنامهء انتقال مسئوولیت تامین امنیت به نیروهای امنیتی افغان استقبال می کنند اما خواهان تجهیز این نیروها هستند.

محمد هاشم آرام، یک تن از ساکنان شهر مزار شریف در گفتگو با آژانس خبری روز گفت در حال حاضر در بعضی از ولسوالی های ولایت بلخ خشونت وجود دارد و نا امنی احساس می شود، امید که در چنین شرایط نیروهای افغان بتوانند از عهدهء مسئوولیت تامین امنیت بر آیند.

موصوف، تصریح کرد که اگر نیروهای امنیتی افغان تجهیز نشوند، ممکن است که برنامهء انتقال مسئوولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، موفقانه اجرا نگردد. عنایت الله، یک تن دیگر از باشندگان شهر مزار شریف گفت انتقال مسئوولیت در شهر مزار شریف به شرطی می تواند موفق باشد که نیروهای افغان از نظر تجهیزات، مجهز شوند. او اظهار داشت،هر گاه نیروهای افغان ظرفیت توانائی تامین امنیت را پیدا کنند که با کمال تاسف تا هنوز پیدا نکرده اند، روند انتقال مسئوولیت موفقانه اجرا خواهد شد.

عطاء الله زبیر، با تائید گفتار عنایت الله، بر تجهیز نیروهای هوائی اردوی افغانستان تاکید می کند و می گوید که جامعه جهانی باید این نیروها را از لحاظ هوائی مجهز سازند. وی، گفت: نیروهای هوائی کشور باید تجهیز شوه، تمام وسایل جنگی و هوائی در اختیار این نیروها قرار گیره تا توانائی نابود کردن پایگاه های دشمن را داشته باشند.

با اینهمه، روند انتقال مسئوولیت سپردن تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان به گونه عملی آن به تاریخ 26 سرطان از ولایت بامیان شروع شد. هر چند این برنامه با خوشبینی مقامات دولتی افغانستان و آمریکا مواجه است اما برخی از منتقدان نیز نگرانی های خود را از این برنامه ابراز داشته اند.

آنها هشدار می دهند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در شرایط کنونی، می تواند دستاوردهای جامعه جهانی و دولت افغانستان را در ده سال اخیر به چالش بکشاند.