صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وحید عمر: از تروریستان انتقام می گیریم

وحید عمر: از تروریستان انتقام می گیریم

به دنباله کشتار شخصیت های با نفوذ ومقام های حکومتی در این آواخر،وحید عمر سخنگوی رییس جمهور می گوید که از تروریستان که شخصیت های بانفوذ وبرجسته را کشته اند انتقام می گیرند. وی افزود : تروریستان شخصیت های با نفوذ وبرجسته ای ما مثل،احمد ولی کرزی،جنرال داوود،جان محمد خان،محمد هاشم وطنوال ودیگر شخصیت ها را آماج قرار دادند و آنان را حذف کرده اند،ما انتقام آنها را می گیریم.

وی افزود که مخالفان مسلح دولت در این روزها حملات تروریستی خود را شدت داده اند و تلاش دارند تا روند انتقال مسوولیت های امنیتی را مختل ساخته و سعی می نمایند،که زمینه ای حضور نیروهای خارجی را طولانی تر سازند. به گفته ای آقای عمر،آنها هیچگاه با حملات و کشتار های زنجیریی شان نمی توانند که مردم افغانستان را از تصمیم که گرفته اند،تا انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی شان واگذار شود،برگردانند،زیرا پروسه ای انتقال عملی شدنی است.

عمر افزود: دسیسه ای بزرگ کشتار زنجیری بر علیه چهره های که حامیان مردم افغانستان هستند،از طرف دشمن گرفته شده تا این شخصیت ها را از سر راه خود که مردم افغانستان در پشت آنان هستند،دور نمایند.

سخنگوی رییس جمهور می افزاید : تروریستان در افغانستان دشمن خارجی ها نبوده بل دشمن مردم وحکومت ما است.

وی در مورد نحوه ای انتقام گیری از تروریستان گفت که یکی از راه های انتقام جویی وادار ساختن مخالفین به پروسه صلح می باشد،زیرا همیشه بر صلح ومذاکره تاکید شده است .

از سوی دیگر غلام صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که پولیس ملی برای انتقام جویی از تروریستان آماده اند.

وی تاکید می نماید که پروسه ای انتقال مسوولیت ها تا یک هفته دیگر به پایان می رسد،که این انتقال از جمله مهمترین دست آورد های پولیس ملی در طول ده سال در افغانستان بشمار می رود.

روند انتقال مسوولیت ها از هفت ولایت و ولسوالی افغانستان صورت می گیرد،که روز یکشنبه اولین پروسه آن از ولایت بامیان آغاز گردید.

سخنگوی رییس جمهور در حالی انتقام جویی از تروریستان سخن می زند،که در این آواخر شخصیت های بانفوذ وبرجستۀ قومی و حکومتی مثل،احمد ولی کرزی،جنرال داوود،جان محمد خان،محمد هاشم وطنوال ودیگر شخصیت ها را مخالفان مسلح دولت آماج قرار داده و آنها را کشتند.