صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور داخله: برخی افراد در پاکستان در ترور های اخیر در افغانستان دست دارند

وزیر امور داخله: برخی افراد در پاکستان در ترور های اخیر در افغانستان دست دارند

وزیر امور داخلهء می گوید، برخی از افراد در پاکستان در ترور جان محمد خان و محمد هاشم وطن وال دست دارند. جان محمد خان که به عنوان مشاور رییس جمهور کرزی کار می کرد و محمد هاشم وطن وال که نمایندهء مردم ارزگان در ولسی جرگه بود، یکشنبه شب در کابل کشته شدند.

وزیر داخلهء افغانستان و چند مقام دیگر امنیتی دیروز برای ارایهء معلومات در مورد کشته شدن این افراد به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. وزیر داخلهء افغانستان می گوید: اسناد و شواهد موثق در اختیار دارند که دست داشتن برخی از گروه های تروریستی در پاکستان را در قتل جان محمد خان و محمد هاشم وطن وال به اثبات می رساند.

جنرال بسم الله محمدی که به روز سه شنبه در یک نشست استماعیهء ولسی جرگه در رابطه به چگونگی کشته شدن این دو تن معلومات می داد، گفت که برخی از حلقات در داخل افغانستان و بیرون از این کشور حمله بر خانهء جان محمد خان را که به عنوان مشاور رییس جمهور کرزی کار می کرد، به طور مشترک سازمان دهی کرده بودند.

آقای محمدی در مورد گفت: « آخرین تماس ها در موبایل که ما بدست آورده ایم هم از پاکستان و هم از کابل می باشد و نظر به گفتهء معاون اوپراتیف امنیت وزارت داخله، تماس های از این طرف برقرار شده و در تماس ها گفته شده است که برنامهء ما عملی شد و به یک دیگر تبریک می گفتند.»

در کنار وزیر داخلهء افغانستان، معین مبارزه با تروریزم وزارت داخله، معاون عمومی ریاست امنیت ملی، قوماندان امنیهء کابل و چند مسوول دیگر امنیتی نیز به روز سه شنبه به ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند تا در مورد کشته شدن جان محمد خان و محمد هاشم وطن وال معلومات بدهند.

اما پس از آن که صحبت های وزیر داخله در این مورد خاتمه یافت، جلسهء علنی میان این مقام ها و اعضای ولسی جرگه به جلسهء سری مبدل شد. بعد از پایان یافتن این جلسهء عقب در های بسته، شماری از وکیلان گفتند که مقام های امنیتی با اشاره به تهدیدات تازه، از آنان خواستند تا در قسمت حفظ جان های شان از احتیاط کامل کار بگیرند.

محمد نعیم لالی حمیدزی یکتن از اعضای ولسی جرگهء افغانستان گفت: « فقط آنان جلسه را بخاطری به طور سری برگزار کردند تا به وکیلان مرگ شان را مبارک بگویند و گفتند که در آیندهء نزدیک کشته می شوید.
مسوولیت بیشتر به دوش پاکستان گذاشته شد، اما تمام وکیلان، رسانه ها و افغان ها این را می دانند که بخاطر بربادی ما دو جام وجود دارد، یک جام را پاکستان در دست گرفته و جام دیگر هم به دست ایران است که افغان ها کشته می شوند.»
تبصره ها در مورد امنیت نماینده گان مردم در ولسی جرگه و دیگر مقام های دولتی افغانستان در حالی صورت می گیرد که دو فرد مسلح یک شنبه شب بر خانهء جان محمد خان که به عنوان مشاور رییس جمهور کرزی کار می کرد در منطقهء کارته چهار شهر کابل هجوم بردند او و محمد هاشم وطن وال را به قتل رساندند.

آقای وطن وال نمایندهء مردم ارزگان در ولسی جرگه بود. طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته اند که افراد آنان این دو تن را کشته اند. شماری از اعضای ولسی جرگه گفته اند، ادارهء استخبارات پاکستان نیز در این قتل های زنجیره یی دست دارد.

به گفتهء این وکیلان، آنان اطلاعات موثق را در اختیار دارند که نشان می دهد مقام های ادارهء استخبارات پاکستان و طالبان نام های شماری از مقام های دولتی افغانستان را در لستی جا داده که باید یکی پی دیگر ترور شوند.
جنرال داوود داوود که به عنوان قوماندان زون 303 پامیر در شمال کار می کرد، احمد ولی کرزی رییس سابق شورای ولایتی قندهار، جان محمد خان مشاور پیشین رییس جمهور کرزی، خان محمد مجاهد، مولانا سید خیلی و شاه جهان نوری که به عنوان قوماندان های امنیهء ولایات قندهار، قندز و تخار وظیفه اجرا می کردند، از چهره های برجستهء دولت افغانستان بودند که ظرف سال جاری در رویداد های جداگانه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند.

اما حکومت افغانستان گفته است که از عاملان قتل این افراد انتقام خواهد گرفت.