صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزير فوايد عامه: پيوستگان به پروسۀ صلح در قوۀ کار جذب ميشوند

وزير فوايد عامه: پيوستگان به پروسۀ صلح در قوۀ کار جذب ميشوند

وزارت فوايد عامه در نظر دارد مخالفان مسلحى را که به روند صلح پيوسته اند، به حيث قوۀ کار در محلات شان استخدام نمايد. عبدالقدوس حميدى وزير فوايدعامه در جلسۀ استماعيه ولسى جرگه، دیروز (٢٩سرطان) گفت که قوماندانان پيوسته به صلح، به حيث آمر و افراد آنها به حيث کارگر حفظ و مراقبت استخدام ميشوند.

وى که جهت ارائه فعاليتهاى وزارت فوايد عامه به ولسى جرگه خواسته شده بود، افزود که اين وزارت دو ميليون و هشتصد هزار دالر امريکايى را از شوراى عالى صلح به دست آورده است تا زمينۀ اشتغال براى پيوستگان به صلح را ايجاد نمايد.
وزير فوايد عامه، درپاسخ به پرسش آژانس خبرى پژواک مبنى بر اينکه تاکنون چه تعداد افراد به اين پروسه جذب شده اند؟ گفت: فعلاً ما روى طرح آن کار ميکنيم و بعد از تشکيل قوۀ کار، تعداد و استخدام افراد آغاز ميگردد.

حميدى افزودکه ايجاد قوۀ کار در جلسه شوراى وزيران منظور شده است و هدف از ايجاد اين قوه، فراهم آورى زمينۀ اشتغال، پايان آوردن نرخ کار، تامين امنيت مناطق و حفظ و مراقبت سرک ها است.
بنابر معلومات او، در مرحلۀ نخست، افراد مذکور براى پروژۀ سرک حلقوى و بعداً در پروژه هاى ديگر استخدام ميگردند.

وزير فوايد عامه در خصوص سرک حلقوى گفت که اين سرک، داراى دو دهليز است که شمال را به جنوب و غرب را به شرق وصل ميکند؛ فعلاً کار بر دهليز شمال- جنوب آغاز شده و در آيندۀ نزديک روى دهليز غرب - شرق از ميدان شهر ولايت ميدان وردگ آغاز ميگردد.

سرک حلقوى، در مجموع حدود ٣٤٦٢ کيلومترطول دارد و کار آن، در سال ٢٠٠٢ آغاز شده و به گفتۀ وزارت فوايد عامه نود درصد کار آن تکميل گرديده است. اين سرک، از کابل آغاز گرديده و با عبور از ولايات بغلان، بلخ، جوزجان، شبرغان، فارياب، بادغيس، هرات و قندهار، دوباره با کابل وصل ميشود.

داوود کلکانى نماينده مردم کابل در ولسى جرگه، بيکارى را يکى از مشکلات عمدۀ مردم خوانده، به پژواک گفت: در صورتيکه از ناراضى هاى دولت بخاطر عمران و آبادى کشور استفاده شود، کار خوب بوده و علاوه بر آن، براى يکتعداد آنها زمينۀ اشتغال و مصروفيت نيز ميسر ميگردد.

وى علاوه کرد: اگر به افراد زمينۀ اشتغال مهيا نشود، آنها دوباره مجبور ميشوند به صفوف مخالفين دولت بپيوندند. کلکانى افزود: در صورتيکه براى پيوستگان اشتغال مهيا نشود، به مسافرت هاى اقتصادى در کشورهاى همسايه رو مى آورند و درآنجا به شبکه هاى استخباراتى جذب گرديده و آنها را به نفع خود براى اعمال تخريبى در افغانستان استعمال ميکنند.

اما حبيب الله انديوال نماينده مردم زابل در ولسى جرگه، پروسۀ صلح را ناکام خوانده، ادعا کرد: کسانيکه در شوراى عالى صلح جمع شده اند، افرادى اند که توانايى رفتن به ولايات خود راندارند؛ آنها چطور ميتوانند با مخالفين صلح نمايند.
وى افزود که افراد مذکور، علاوه از اينکه تاکنون با مخالفين صحبت نکرده اند، در ولايات شان نيز نفوس ندارند.

انديوال در مورد پيوستگان به پروسۀ صلح نيز ابراز شک و ترديد نموده، گفت: تضمينى وجود ندارد که افرادى که به اين پروژه جذب ميشوند، به نفع مخالفين و کشورهاى همسايه و سازمان هاى استخباراتى کار نکنند.
اين عضو ولسى جرگه مدعى شد که پروسۀ صلح، عملى نميشود و افراديکه در حال حاضر، به اين پروسه مى پيوندند، چند روز بعد از گرفتن پول، دوباره به صفوف مخالفين ميروند.

از زمان ايجاد شوراى عالى صلح (تابستان سال گذشته) تا حال، بيش از سه هزار مخالف مسلح به روند صلح پيوسته؛ اما برخى آنها هشدار داده بودند که اگر زمينۀ کار براى شان مساعد نگردد، امکان دارد که دوباره به مخالفان بپيوندند.
لازم به ذکر است که ماه گذشته، براى ٤٠٠ تن از مخالفان مسلح دولت که در ولايت بادغيس به پروسۀ صلح پيوسته اند، زمينۀ آموزش هاى حرفوى مهيا گرديد.

اين پروژه، به ارزش بيش از ٢٢ ميليون افغانى، از سوى پروسۀ استقرار مجدد افغانستان، به دسترس وزارت کار و امور اجتماعى قرار داد ه شده است.