صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک بیش از 600 هزار دالری یونیسف به وزارت کار و امور اجتماعی

کمک بیش از 600 هزار دالری یونیسف به وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین قرارد ادی را به ارزش 645 هزار دالر امریکائی با یونیسف و موسسه انترکالج به امضا رساند. به گزارش آژانس خبری روز، این وزارت برنامه ای را به هدف انکشاف استندردهای شغلی کارمندان اجتماعی برای رفع نیازمندی های فوری اطفال آسیب پذیر روی دست گرفته است.

گفته میشود این پروژه به حمایت متخصصین بین المللی و مصئونیت اطفال موسسه انترکالج طی مدت یک سال اجرا خواهد شد. به گزارش آژانس خبری روز ؛ آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی میگوید که به دلیل آسیب پذیری اطفال ، این وزارت تلاش می کند تا ظرفیت هایش را به خاطر رفع معضلات اطفال بالا ببرد.

او افزود که برای برآورده شدن این هدف از موسسه انترکالج و نهادهای مشابه آن خواسته شده است تا در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی کمک کنند. در همین حال خانم مارتابراگن نماینده موسسه انترکالج گفت که دریک سال آینده در زمینه های برابر سازی استانداردها، انکشاف نصاب تعلیمی ، محافظت از اطفال و ایجاد سیستم ارزیابی کیفیت مصئونیت اجتماعی اطفال کار خواهند کرد.

این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که هزاران طفل در کشور در معرض آسیب های جدی قرار دارند و تا کنون هم کارهای موثری در جهت مصئونیت آنها انجام نشده است.