صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امور امنيتى لشکرگاه به نيروهاى افغان سپرده شد

امور امنيتى لشکرگاه به نيروهاى افغان سپرده شد

در سلسله انتقال امور امنيتى به نيروهاى افغان دیروز ( ٢٩ سرطان ) امنيت شهر لشکرگاه نيز به نيروهاى افغان سپرده شد . داؤد احمدى سخنگوى والى هلمند به تاريخ ٢٩ سرطان گفت که در اين مراسم داکتر اشرف غنى احمدزى رئيس اين پروسه ، وزراى دفاع ملى ، زراعت و انکشاف دهات ، رئيس ارگانهاى محلى ، واليان هلمند و نيمروز ، جنرال جان الن قوماندان عمومى ناتو در افغانستان و شمارى از مسؤولين نظامى و ملکى داخلى و خارجى ديگر سهم گرفته بودند .

جهت انتقال مسؤوليت امنيتى شهر لشکرگاه به نيروهاى افغان در مقام ولايت\يک سلسله مراسم تدوير يافته بود . در اين مراسم يک قوماندان نيروهاى ناتو در ولايت هلمند امور امنيتى را به قوماندان امنيه هلمند تسليم نمود .
قبل از اين، نيروهاى مختلف امنيتى افغان در مقابل لوژ مراسم رسم گذشت و سلامى را به جا آوردند .

محمد گلاب ممنون والى هلمند، بعد از اين مراسم در يک نشست خبرى گفت که سه سال قبل، تمام ادارات اين ولايت ؛از فعاليت باز مانده بود. پوليس و سربازان امنيتى ديگر با گروپ ها وافراد؛ وابسته شده بودند . به گفته وى ، کشت ، توليد و قاچاق مواد مخدر در اين ولايت به اوج خود رسيده و کارهاى بازسازى متوقف گرديده بود .

گلاب منگل گفت که بعد از سه سال به همکارى کمک کننده گان بين المللى، برعلاوه وسعت ساحه امنيتى کارهاى بازسازى را آغاز نمودند ، ادارات دولتى فعال گرديد و روابط با مردم تحکيم گرديد که در نتيجه آن، لشکرگاه و مناطق اطراف را آماده نمود ، تا امور امنيتى آن از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان سپرده شود .

والى از حکومت مرکزى خواست ، تا صلاحيتهاى واليان را زياد نمايد ، مرز مشترک اين ولايت را که با پاکستان ١٦٢ کيلومتر طول دارد ، مسدود نمايد و مبارزه عليه تروريزم را سرعت بخشد . موصوف علاوه نمود ؛ اگر مرز مشترک با هلمند نگهدارى نشود ، انتقال امنيت بى فايده خواهد بود و با انتقال امنيت تمام کارها بايد شکل افغانى را به خود بگيرد .

داکتر اشرف غنى احمدزى مسؤول اين پروسه نيز در نشست خبرى گفت که بعد از انتقال امور امنيتى نيز روابط خود را با نيروهاى خارجى حفظ خواهند کرد . چرا که هدف آنها يکى است و از اين رو بايد خارجيها کمک کنند ، تا برعلاوه بخش نظامى در بخشهاى ديگر نيز کار صورت گيرد .

احمدزى گفت که نيروهاى ملى افغان آماده اند ، تا صلاحيت در مناطق ديگر را نيز بگيرند . چرا که آنها با اسلحه و تجهيزات عصرى مجهز اند ،انگيزه وطن دوستى دارند و توان دفاع از کشور خود را نيز دارند . نامبرده علاوه نمود که در سه سال آينده؛ صرف در ولايت هلمند ٧٦٥ ميليون دالر به آموزش ، تجهيزات و ضروريات نيروهاى افغان مصرف خواهد شد؛ اين بلند ترين مصرفى است که به نيروهاى افغان صورت ميگيرد .

ستر جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع ملى گفت ، که ارتش ملى افغان آماده است ، تا امور امنيتى را بدست گيرد و از اقوام مستقر در هلمند تقاضا نمود ، تا با اين پروسه کمک نمايند . وى علاوه نمودکه در حال حاضر، سربازان اردوى ملى افغانستان با اسلحه خفيف و ثقيل مجهز اندو در اين راستا مشکل ندارند .

مل پاسوال محمد حکيم انگار، قوماندان امنيه هلمند گفت که تيم بازسازى ولايتى شهر لشکرگاه و حوزه باباجى که در آن تعداد زياد سربازان برتانيوى مستقر اند ، در همينجا باقى ميمانند . نامبرده علاوه نمود : شهر لشکرگاه هفت حوزه دارد ، بخشهاى ديگر آن به نيروهاى افغان سپرده ميشود؛ اما اين حوزه بنابر بعضى مشکلات به تاخير ميافتد و بعداً مسؤوليت امنيتى اين ساحه نيز به نيروهاى افغان سپرده خواهد شد .

پروسه انتقال امنيت به نيروهاى افغان به روز اول سال جارى خورشيدى توسط رئيس جمهور حامد کرزى اعلان گرديد . رئيس جمهور گفته بود که در مرحله اول؛ هفت منطقه به نيروهاى افغان سپرده خواهد شد و تا پايان سال ٢٠١٤ ميلادى امور امنيتى در سراسر کشور به نيروهاى افغان سپرده خواهد شد .

اين پروسه در آغاز هفته جارى، از ولايت باميان آغاز و روز سه شنبه ؛ امور امنيتى شهر مهترلام مرکز ولايت لغمان نيز به نيروهاى افغان سپرده شد . در مرحله اول اين پروسه در نظر است ، تا هفت منطقه به نيروهاى افغان سپرده شود و اين پروسه تا پايان سال ٢٠١٤ تکميل گردد.
گفتنى است که در ولايت هلمند برعلاوه حدود ده هزار سرباز برتانيوى ؛هزاران سرباز امريکايى و يکتعداد سربازان استونيايى و دنمارکى نيز مستقر اند.