صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم خوب، مردم قانون پذیر و همکار نیاز به توجه بیشتر دارد

مردم خوب، مردم قانون پذیر و همکار نیاز به توجه بیشتر دارد

مردم خوب، مردم قانون پذیر و همکار نیاز به توجه بیشتر دارد؛ این مطلب را داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در یک گفتگو ویژه با روزنامه افغانستان ابراز داشته افزود: اداره محلی بامیان ضمن استقبال از روند برگشت ناپذیر و ملی انتقال مسئولیت های امنیتی، همواره سعی نموده تا خواستهای خویش را که باعث موفقیت این روند میشود در مقاطع مختلف با مسئولین محترم حکومت مرکزی وهمکاران بین المللی بطور مشخص وواضح مطرح نماید.

وی در ادامه میگوید : اداره محلی بامیان با مشوره های متواتر با مسئولین ادارات محلی وشورای محترم ولایتی خواستهای خویش را در بخشهای مختلف بشرح ذیل مطرح نموده است:
بخش امنیت
1- ایجاد قطعه واکنش سریع ولایتی مجهز
2- ایجاد ماموریت سمت در منطقه "دوآب- میخ زرین"
3- ایجاد کندک نظم عامه؛
4- حصول تشکیل برای 3 حوزه امنیتی شهری همراه با تجهیزات برای تأمین امنیت شهروندان مرکز بامیان؛
5- تأمین امنیت راه های میدان وردک و پروان از طریق مسئولین دو ولایت؛
6- جمع آوری سلاح هنگری و مجهز ساختن پولیس با تجهیزات مدرن و پیشرفته؛
7- در میان مدت، تجهیز امکانات دفتری و تعمیرات و فراهم آوری تسهیلات کاری؛

بخش حکومتداری
تا زمانی که اعتماد مردم را به صورت عموم نتوانیم جلب کنیم و مردم باورمند نشوند که در محاکم و دستگاه های عدلی و قضائی به شکایت شان رسیدگی می گردد و عدالت تأمین می گردد، شعار حکومتداری خوب یک حرف غیر واقعی است و غیر قابل قبول برای مردم. و این مأمول زمانی برآورده می شود که:
1- میکانیزم شفاف برای نظارت سیستم عدلی و قضائی به وجود آید و والی که مسئول و نماینده رئیس جمهور در ولایت است در مقابل مردم پاسخگو باشد.
2- توقیف خانه ها در سطح ولسوالی ها به شکل فزیکی فعال و متهمین از مجرمین مجزا باشد.
3- برای از بین بردن فاصله بین دولت و ملت جامعه مدنی تقویه و رسانه ها رشد و تقویه گردد، زیرا در شرایط فعلی صدای ما از طریق رسانه های صوتی و تصویری به گوش مردم در قراء و قصبات نمی رسد و مردم نیز از حق و حقوق شهروندی شان تا اندازه ای محروم می مانند و نمی توانند مشکلات شان را از طریق رسانه ها بیان نمایند.
4- برای رسیدگی به حالت های اضطراری مثل سیلاب، برفکوچ، بودجه در اختیار ولایت قرار داده شود.
5- انتقال میدان هوایی فعلی به شیبرتو جهت تکمیل پلان شهری بامیان؛

بخش انکشاف
مردم خوب، مردم قانون پذیر و همکار نیاز به توجه بیشتر دارد، دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به برق، دسترسی به تسهیلات ترانسپورتی و حمل و نقل و سایر تسهیلات حق مردم است.
صرف نظر از اینکه مکاتب تا چه اندازه به وسایل و لابراتوار و کتابخانه ضرورت دارند که نظر به وضع موجود در کشور این مشکل را درک می کنیم.
1- نیاز به دو هزار صنف درسی در معارف؛
2- مشکلات لیلیه و صنوف درسی دارالمعلمین؛
3- میدان هوائی شیبرتو به عنوان یکی از کلیدی ترین زیربنای انکشاف که تأثیر خود را بالای انکشاف توریزم، و تطبیق ماسترپلان شهری شهر جدید می گذارد.
4- برق مادر تکنالوژی و صنعت و انکشاف است؛ ولی بامیان هنوز از آن محروم است و هر از چند گاهی مردم و فعالین مدنی و محصلین که از نبودش رنج می برند دست به اعتراضات و مظاهره می زنند. این امر اقتضا می کند که حکومت و هم پیمانان و دوستان وفادار بین المللی در راستای تأمین حقوق بشری عرصه های انرژی با ثبات، دایم و استندرد مردم بامیان را یاری برسانند.
5- مشکل دیگری که مردم بامیان و اهالی دایکندی از آن رنج برده و می برند، مخصوصا در فصل سرما و یخبندان همه ساله مسافرین در بین راه از بین می روند و یخ می زنند، این موضوع نیازمند سرک پخته مسیر بامیان از نقطه ولسوالی یکه ولنگ- ولسوالی پنجاب الی کوتل قوناق می باشد.
6- رفع مشکل کم آبی سیغان که اکثرا باعث منازعات ذات البینی اقوام می گردد.

والی بامیان در پاسخ به سوالی که تاهنوز تاچه حد از خواستهای تان جامه عمل پوشیده گفت : ما در بخش های مختلف از جمله امنیت، انکشاف وحکومتداری موارد مشخص را درخواست نموده ایم وتا اکنون با وجود اینکه به اکثریت این خواستهای بطور عملی توجه نشده ولی در بخش امنیتی نتیجه نسبتا خوب داشته وامیدوارم هستیم تا در زود ترین فرصت مسئولین مرکزی با در نظر داشت اهمیت این پروسه وپیامدهای این نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی توجه جدی نمایند.

خانم سرابی میگوید:مردم بامیان، در طول یک دهه اخیر همواره از دولت وآرمانهای جمهوری اسلامی افغانستان حمایت همه جانبه نموده وبدون شک درخور توجه بیشتر وشایسته دولت ما وجامعه جهانی میباشند.

این مقام مسئول همچنان در پاسخ به سوالی که بنظر شما اگر به خواستهای شما ومردم بامیان توجه صورت نگیرد پروسه انتقال به چالش مواجه خواهد شد؟ میگوید: پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی اگر چند در تاریخ 26 سرطان 1390 رسما طی مراسمی در این ولایت آغاز یافت ولی باید به نتایج وپیامدهای این بیشتر از آغاز پروسه توجه نمود، چون آغاز پروسه یک مراسم بود در یک روز، ولی پیامدها ونتایج آن در دراز مدت ثمر بخش بوده وهمچنان اگر به آن توجه نشود بدون شک پیامد منفی خواهد داشت.

من بارها تاکید نموده واکنون نیز مجدداً تاکید مینمایم که اداره محلی بامیان در مجموع در تمامی بخش ها حمایت بدریغ مردم متمدن، قانون پذیر وصلح دوست بامیان را با خود داشته است که این یکی کلید های مهم موفقیت ما محسوب میگردد.

والی بامیان در پاسخ به سوالی که: بنظر شما چالشهای جدی موجود فراروی این پروسه در ولایت بامیان چی میباشد؟ میگوید: باوجود اینکه فضل وکرم الهی، همکاری مردم شریف بامیان وانجام وظیفه منسوبین محترم امنیتی بدون خستگی بطور شبانه روز در سطح جغرافیای این ولایت هیچ نوع تهدید وچالش بالقوه موجود نمی باشد ولی باآنهم متاسفانه از چند سال بدینسو از لحاظ امنیتی از استقامت های ولایت میدان وردک، پروان وبغلان مورد تهدید مخالفین مسلح قرار داریم که در آخرین مورد که بشمول اداره محلی قلب تمام مردم بامیان را متاثیر ساخت شهادت آقای محمد جواد ضحاک رئیس فقید شورای ولایتی بود که واقعا بر روحیه شهروندان اثرات منفی گذاشته بود وعملیات انتقام جویانه که در همان محل صورت گرفته وباعث گرفتاری تعدادی از مخالفین مسلح در انجا گردید مجدداً باعث تسلی حد اقلی، مردم گردید که گویا دولت در مقابل حملات بیرحمانه مخالفین واز دست رفتن این فرزند دلیرشان بی تفاوت نبوده است.

سوال: شما در این مورد چی برنامه های را روی دست دارید؟
پاسخ: باوجود اینکه ساحات متذکره از لحاظ اداری مربوط اداره محلی دیگر میشود ولی ما از طریق مراجع محترم مرکز تشریک مساعی در عرصه برگزاری جلسات مشترک امنیتی را براه انداخته ایم چنانچه با مسئولین ولایت بغلان از چند سال ادامه داشته وبا ولایات دیگر در حال شکل گیری میباشد.

خانم سرابی میگوید : هر آنچه که من به عنوان والی بامیان نظر به ضرورت های زندگی مردم این ولایت گفتم، تقاضا حداقلی این مردم است. امید است که در پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، کمترین توقعات و مطالبات این مردم را مدنظر قرار داده و مردم صلحدوست و آرامش طلبی که همیشه همکار نیک حکومت و جامعه جهانی بوده اند، خوشحال بسازند.