صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدراعظم هند بر حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرد

صدراعظم هند بر حمایت دوامدار  از افغانستان تاکید کرد

من موهن سنگ صدراعظم هند در یک صحبت تیلیفونی با حامدکرزی بر حمایت دوامدار کشورش از افغانستان تاکید کرد. درخبر نامۀ که روز ٣١ سرطان از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک ارسال شده، آمده است که در این صحبت تیلیفونی، صدراعظم هند یکبار دیگر همدردی و تسلیت خود را بخاطر کشته شدن احمد ولی کرزی وجان محمد خان به حامدکرزی ومردم افغانستان اظهار کرد و برای بازمانده گان آنها صبر و شکیبایی تمنا نمود.

به نقل از خبر نامه، در جريان اين صحبت صدراعظم هند این قتل ها را به شدت محکوم کرد و گفت که تروریزم دشمن مشترک بشریت است و تمام جهان باید در برابر آن متحدانه به مقابله برخیزد.

در خبر نامه گزارش شده است که در اين صحبت، من موهن سنگ افزود که هند نیز قربانی تروریزم است و در مبارزه برضد این پدیده با دولت و مردم افغانستان قاطعانه متعهد باقی می ماند و همچنان از برنامه های حکومت افغانستان در امر تامین امنیت و انکشاف اقتصادی این کشور با قوت حمایت می کند.

خبر نامه مى افزايد، من موهنگ سنگ همچنان از دیدار هیئت شورای عالی صلح به ریاست پروفیسور برهان الدین ربانی از هند یاد آوری نموده گفت که به این هیئت اطمینان داده است که هند هر آنچه را در توان دارد، برای تحقق صلح و آشتی در افغانستان انجام خواهد داد.

در خبر نامه يادآورى شده است که در این صحبت تیلیفونی من موهن سنگ از حامدکرزی دعوت کرد، تا در آینده نزدیک از هند بازدید رسمی نماید.

منبع مى افزايد که طى اين گفتگوى تيليفونى رئیس جمهور افغانستان از کمک های بی شایبه و همیشگی جمهورى هند به مردم افغانستان تشکر کرد و وعده سپرد تا در یک فرصت مناسب از آنکشور بازدید خواهد کرد.