صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت ایتالیا۱۵۰ میلیون دالر را به ولایت هرات کمک کرد

دولت ایتالیا۱۵۰ میلیون دالر را به ولایت هرات کمک کرد

وزیر انکشاف اقتصادی کشور ایتالیا در سفرش به هرات و در یک نشست خبری از کمک بیش از 150 میلیون دالر برای مصرف پروژه های زیربنایی در این ولایت خبر داد.

پاول رومانی که با اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در کنفرانس حضور داشت تاکید کرد که کشور ایتالیا به کمک هایش در بخش ملکی ونظامی پس از پروسه انتقال قدرت همچنان ادامه خواهد داد.

وی می گوید،طی هشت سال گذشته که پی آر تی ایتالیا در هرات مشغول به فعالیت بوده میلیون ها دالر را در بخش های مختلف این ولایت به مصرف رسانده و در جهت تامین امنیت با نیروهای امنیتی افغان همکاری کرده است.

در عین حال محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و اب می گوید که کشور ایتالیا وعده سپرده است تا در جهت اسفالت سرک هرات – چخچران ، تکمیل پروژه میدان هوایی و اسفالت بیش از هشتاد کیلومتر سرک در داخل شهر هرات همکاری کند.

وی همچنان گفت که کشور ایتالیا قرار است در جهت استخراج معادن نیز با دولت افغانستان از طریق سکتور خصوصی همکاری های لازم را انجام دهد.

وزیر انکشاف اقتصادی ایتالیا در حالی به هرات سفر می کند که قرار است با حضور مقام های دولت مرکزی و نیروهای خارجی رسما امنیت شهر هرات به خود افغان ها سپرده شود.