صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنفرانس ملی ساینس و انجنیری افغانستان در کابل دایر شد

کنفرانس ملی ساینس و انجنیری افغانستان در کابل دایر شد

نخستین کنفرانس ملی ساینس و انجنیری افغانستان به اشتراک استادان دانشکده های انجنیری دانشگاه های وزارت تحصیلات عالی و شماری از استادان افغان که در دانشگاه های بریتانیا و ایالات متحده تدریس می کنند، به روز شنبه از سوی وزارت مخابرات درکابل دایر شد.

بر گزار کننده های این کنفرانس دو روزه در کابل گفتند: تلاش صورت می گیرد تا با استفاده از معلومات و تجارب استادان افغانی در زمینه ساینس و انجنیری که در انستیتیوت های غرب مصروف تدریس اند، استادان دانشگاه های افغانستان نیز تحقیقات علمی خود را در بخش های انجنیری و ساینس درین کنفرانس ارایه و با آنها شریک بسازند.

عطا محمد یاری عضو بورد تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، در مورد جایگاه تکنالوژی در کشور و هدف از تدویر این نشست دو روزه به رادیو آزادی گفت: این اولین کنفرانس است در افغانستان، هدف این است تا علما و دانشمندان باهم بخصوص در همین دو عرصه ارتباط داشته باشند.

به باور آقای یاری نبود مشاورین ساینس و تکنالوژی در سطوح مختلف دولت بخاطر بازسازی و عدم استفاده از نقش آنان در کشوری که به تکنالوژی و انجنیری پیشرفته نیاز دارد، باعث کندی کار در بخش های مختلف شده است که باید درین باره توجه جدی صورت گیرد.

اما مقامات وزارت تحصیلات عالی با تایید استفاده از ساینس و تکنالوژی جدید، نبود ظرفیت ها، ساختار نظام و امکانات مالی در زمینه تحقیقات علمی را از جمله عواملی می دانند که آماده گی های کافی تا هنوز در زمینه وجود ندارد.

محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی در صحبت مختصری که درین کنفرانس داشت در مورد آماده گی موسسات تحصیلات عالی بخصوص استادان بخش های انجنیری و ساینس چنین گفت: وزارت تحصیلات عالی بسیار به خوبی می فهمد و رسالت اش است که در این بخش کار کند. به اهداف خود نمی رسیم تا اینکه کدر های علمی ما و امکانات ما تقویت نشود.

به باور آقای بابری از دو سال بدینسو کار بالای مکانیزم تضمین کیفیت آغاز شده و درین روز ها نهایی گردیده که این وزارت با عملی سازی آن در تلاش پیاده کردن معیار های کیفی یک دانشگاه عالی است.

اما به نظر شماری از استادان، با این همه آرزومندی در جهت ارتقای ظرفیت و بالا بردن کیفیت تحصیل با استفاده از ساینس و تکنالوژی تا هنوز کمبود استادان متخصص و آگاه از معلومات تکنالوژی و ساینس، یکی از چالش هایی است که فارغین دانشگاه ها حین ارتقای سویه و آموزش تحصیلات عالی در خارج از کشور به آن مواجه اند و این مساله نیز باغث نا رضایتی محصلین در موسسات تحصیلات عالی عنوان می شود.