صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک خانم روسی درولایت هرات بدین اسلام مشرف شد

یک خانم روسی درولایت هرات بدین اسلام مشرف شد

یک خانم 35 سالهء روسی الاصل درولایت هرات باخواندن کلمهء طیبهء لااله الاالله محمدرسول الله ، بدین مقدس اسلام مشرف شد. این خانم که تانی نام داشت دیروز درمقرمدرسهء دینی غیاثیه شهرهرات درحالیکه رئیس وشماری ازاعضای شورای علمای زون غرب کشورحضورداشتند باخواند کلمه طیبه اسلام آورد ونامش را فاطمه گذاشتند.

الحاج مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علمای زون غرب ورئیس مدرسه غیاثیه ولایت هرات گفت که این زن روسی 35 سال عمر دارد که پس از یک سلسله تحقیقات پیرامون دین مقدس اسلام امروزبااقرارکلمه طیبه به دین اسلام مشرف گردید موصوف اذعان داشت که اسم قبلی وی تانی بوده اما پس مشرف شدن به دین مقدس اسلام نامش فاطمه گذاشته شد.

درهمین حال تانی(فاطمه) که تازه به اسلام رو آورده است وازخوشحالی زیاد به خود می بالید به آژانس خبری روزگفت که وی دوسال قبل درشهرجلال آباد بایک مرد افغان ازدواج کرد که ثمرهء ازداوجش یک فرزند میباشد.

خانم فاطمه علاوه نمود((من ازچند سال بدینسو پیرامون دین مقدس اسلام تحقیق میکردم که باالآخره دانستم که دین اسلام یگانه دین سماوی کامل درروی زمین است ومسلمان شدم.))
این درحالیست که چندی قبل یک تبعه آمریکائی دریکی ازولایات افغانستان باقبول کردن دین مقدس اسلام ،مسلمان گردیده بود.