صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجسمه 300 متره خوابیده بامیان کجاست؟

مجسمه 300 متره خوابیده بامیان کجاست؟

باستان شناسان تلاش دارند تا مجسمه خوابیده 300 مترهء دوران بودایی درمرکز شهربامیان راکه گفته می شود درزیر خاک مدفون است پیدا کنند . پروفیسور زمریالی طرزی , باستان شناس معروف فرانسوی افغانی تبار , ده سال است که دراین زمینه تحقیق می کند .اما اکنون آقای طرزی بخواطر بی نتیجه بودن تلاش هایش از ادامه ی کار ناامید شده است.

طرزی پیش ازاین امیدوار بود که این مجسمه در معبد شاهی , بین دوتندیس تخریب شده بودا قرار داشته باشد، اما درکاوشگری های جدیدش نا امیدانه می گوید: " موفق به پیداکردن این مجسمه نشده است "وی به بست باستان گفت :" باورمند هستم که این مجسمه خوابیده دربامیان وجود دارد، ولی بعضی موانع اجتماعی و محیطی سبب شده که باوجود ده سال تلاش، نتوانستم آن راپیداکنم" به گفته آقای طرزی، احتمال دارد که این مجسمه در زمین های زراعتی وخانه های مردم بامیان قرار داشته باشد اما حفاری درملکیت مردم برای وی ناممکن است.

پروفیسور طرزی، امسال درمحلی به نام معبد شاهی , جایی که سال گذشته یک استوپه 23 متره، جدارها وشماری خمره وکالبد کشف شده بود حفاری می کند. پیش ازاین آقای طرزی یک مجسمه 16 متره خوابیده را نیز در دامنهء مجسمه تخریب شده شهمامه کشف کرده بود که مایهء امیدواری وی برای پیداکردن مجسمه بزرگ خوابیده شده بود.

هرگاه مجسمه خوابیده 300 متره که طرزی در رأس یک هیئت باستان شناسی فرانسوی برای پیداکردن آن تلاش می کند پیدا شود، بامیان به اوج شهرت جهانی خواهد رسید