صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنجال حکومت با ولسی جرگه باعث عدم رسيدگى وکلا به مشکلات مردم شده است

جنجال حکومت با ولسی جرگه باعث عدم رسيدگى وکلا به مشکلات مردم شده است

شماری از با شنده گان ولایت هرات، با اظهار رضایت از نماینده گان شان در ولسی جرگه، میگویند که جنجال حکومت با ولسی جرگه، باعث شده که وکلا به مشکل مردم رسیده گی نتوانند. در شرایطی که با ادامه جنجال ها بر سرنتایج انتخابات ولسى جرگه، تنش و فضای بی اعتمادی میان حکومت و ولسی جرگه رو به افزایش نهاده است، این وضعیت در هرات محسوس نیست.

جدا ازاین دعوای انتخاباتی، دیدگاه برخی ازصاحب نظران، مردم و مسوولین محلی هرات براین است که نماینده گان این دوره ، با وجود جنجال هاى به وجود آمده، نسبت به دوره قبلی بهتر عمل می کنند. عزیزه خیراندیش، فعال امور زنان درهرات به این باور است که مشکلات به وجود آمده برسر نتایج انتخابات ولسى جرگه، ذهن بعضی از نماینده گان را نا آرام ساخته و موثریتی را که از آنان توقع می رفت ؛از بین برده است.

اما وی افزود که با وجود مشکلات موجود میان حکومت و ولسی جرگه، نماینده گان این دوره نسبت به دوره اول، قوی تر و فعال تراند و به طور نسبی در تقویت رابطه میان مردم و مسوولین محلی ،بهتر عمل کرده اند. خیراندیش گفت: این موضوع قابل انکار نیست که نماینده گان این دوره در رفع مشکلات مردم به ویژه برنامه های بازسازی موفق نبودند،اما با شناختی که از نماینده گان این دوره دارم مطمئن هستم اگر به آنان فرصت داده شود؛ نسبت به دوره اول ولسی جرگه، بهتر کار خواهند کرد.

به گفتۀ وی، دراین راستا باید ابتدا جنجال کنونی میان حکومت و ولسی جرگه بر سر نتایج انتخابات به طور عادلانه حل شود تا نماینده گان بتوانند به درستی از مردم نماینده گی کنند. محمد داود، از نظامیان سابق ويکى از بزرگان منطقه زابل ولسوالی شیندند نیز گفت که از نماینده این ولسوالی درولسی جرگه راضی است و از دولت می خواهد نگذارد جنجال کنونی ادامه یابد.

وی گفت: نماینده گان مردم هرات، از جمله نماینده شیندند قبل از انتخابات وعده زیادی در مورد برنامه های بازسازی داد تا به کمک ادارات دولتی وغیر دولتی آن را عملی سازند،اما بیشتر به دلیل همین جنجال ها نتوانستد به وعده های خود عمل کنند.

محمد داود افزود که هرچند وی در انتخابات به نماینده کنونی شیندند رای نداده بود اما می بیند که نماینده ای که ازاین ولسوالی به ولسی جرگه رفته است، شخصی فعال است به درخواست مردم گوش می کند و پرتلاش است. با وصف این، وی تاکید کرد تا وقتی که رابطه میان دولت و ولسی جرگه توام با جنجال و بی اعتمادی باشد؛ نماینده گان مردم نخواهند توانست درپیشبرد وعده های خود به ویژه درعرصه بازسازی موثر باشند.

فیصل کریمی استاد دانشگاه هرات نیز گفت که نماینده گان کنونی هرات در ولسى جرگه ،بیشتر در کشمکش های درونی قوه مقننه با قوه اجرائيه و قضائيه گیرمانده اند و آن طورى که از آنان توقع می رفت، ظاهر نشدند. وی با این که نماینده گان این دوره را در مقایسه با نماینده گان دوره اول با انرژی و پر تحرک تر خواند،اما گفت: برخی از این نماینده گان در کارهای شخصی و تقویت موقعیت خود در پارلمان مصروف هستند و حضورشان در اجتماع خیلی کم رنگ است.

به گفتۀ این استاد دانشگاه هرات، این نماینده گان مطابق با وظیفه ای که دارند؛ باید در اجتماع حضور مستقیم داشته وبا درک مشکلات مردم در رفع آن اقدام کنند. هرات به عنوان یکی از ولایات پرجمعیت کشور، دارای ١٧کرسی نماینده گی در ولسی جرگه است که از آن جمله ٥کرسی آن به زنان اختصاص یافته است.

محمد رفیق شهیر،از جمله نماینده گان هرات در ولسی جرگه گفت : می پذیرم که طبق وعده هایی که به مردم داده بودم، نتوانستنم کار کنم. وی حکومت وبه ویژه قوه مجریه را در عملی نشدن وعده های نماینده گان به مردم، مقصرخواند وتاکید کرد که حکومت از ابتدا تا اکنون با ولسى جرگه در تقابل بوده است وحتی دراجرای پروژه ها وبرنامه ها درسطح ولایت به درستی همکاری نکرده است.

به گفتۀ شهیر، آنان با وجود این مشکلات؛ یک ماه اول را بخاطر تعیین هیئت اداری و سه ونیم ماه را با بحث پیرامون تصویب بودجه وجنجال های انتخاباتی و دیگر موضوعات مرتبط با حکومت سپری کردند. این نماینده هرات با تاکید گفت: ادامه جنجال قوه مجریه و قضاییه با ولسی جرگه برسر نتایج انتخابات سبب شد که نماینده گان از یک و نیم ماه رخصتی خود صرف نظر کنند و نتوانند آن طور که انتظار می رفت با استفاده از رخصتی در میان مردم حضور داشته باشند.

اما با وصف این، شهیر افزود که نماینده گان هرات با درک مشکلات مردم ،ارتباط نزدیک خود را با مسئولین محلی هرات حفظ کردند، تا بتوانند با نزدیکی هر چه بیشتر مردم با دولت، زمینه حکومت داری بهتر را فراهم سازند. اصیل الدین جامی،معاون ولایت هرات نیزادامه روند کنونی جنجال برسر نتایج انتخابات را به ضرر مردم خواند وگفت که امیدواراست درحالی که کشور در شرایط خاصی بسر می برد؛ این جنجال به زودی رفع شود.

وی افزود: این وضعیت سبب شده است که نماینده گان به فکر مسائل داخلی پارلمان و تقویت موقعیت خود باشند ونتوانند به پروژه های زیربنایی که مردم به طورجدی به آن ضرورت دارند؛ رسیده گی کنند. اما معاون ولایت هرات خاطر نشان کرد که نماینده گان این دوره ولسی جرگه، نسبت به نماینده گان دوره اول فعال تر و دلسوزتر هستند و در تقویت اداره محلی و ارتباط آن با مردم بهتر عمل کرده اند.