صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خبرنگاران افغان از برخورد سخنگویان ادارات دولتی افغانستان شکایت دارند

خبرنگاران افغان از برخورد سخنگویان ادارات دولتی افغانستان شکایت دارند

شماری از خبرنگاران افغان از عدم همکاری تعدادی از سخنگویان ادارات دولتی با رسانه ها شکایت دارند. با آن که برای بسیاری از ادارت دولتی به منظور ارایهء معلومات به رسانه ها، سخنگویان تعیین شده اند، اما بسیاری از رسانه ها به خصوص خبرنگاران از عدم همکاری لازم شماری از سخنگویان سخت انتقاد می کنند.

به گفتهء تعدادی از خبرنگاران افغان، به هنگام وقوع یک رویداد یا بروز موضوع حساس، این سخنگویان یا به تلیفون های شان جواب نمی دهند و یا هم به بهانه های مختلف، از گفتگو با آنان خود داری می کنند. ظاهر قادری یکی از خبرنگاران در مورد گفت: در برخی موارد سخنگویان حاضر نمی شوند تا در مورد یک پرسش در زمان معیین به خبرنگاران پاسخ ارایه کنند. این از جملهء معضلات بزرگ برای رسانه ها به شمار می رود.

در عین حال شمار دیگری از خبرنگاران می گویند که اکثراً سخنگویان بیشتر به رسانه های تصویری علاقمندی داشته و با رسانه های صوتی و چاپی، کمتر همکاری می کنند. از سوی دیگر خبرنگاران از تعیین نمودن معاون برای سخنگویان نیز انتقاد کرده و می گویند که این افراد به نسبت نداشتن آگاهی کامل از روند کاری ادارات مربوط، آنان را با مشکل روبرو می سازند.

فیروز محمد زی یکی از خبرنگاران در این مورد چنین ابراز نظر می کند: ضرور نیست که سخنگوی برای خود معاون بگیرد، چون معاون سخنگوی نمی تواند معلومات دقیق به رسانه ها و مطبوعات ارایه کند. پس از سال 2001 میلادی در شماری از ادارات مهم دولتی افغانستان، گماشتن سخنگویان به یک فرهنگ مبدل شد که تا اکنون بیشتر از ادارات دولتی و غیر دولتی، سخنگویان را با امتیازات بلند تر از سایر کارمندان، توظیف می کنند.

از سوی دیگر مرکز رسانه های حکومت افغانستان که تا حد وظیفهء رهنمایی برای سخنگویان را به عهده دارد، وظیفهء سخنگویان را در خصوص دادن معلومات به رسانه ها، نهایت مهم می خواند. صفت الله صحاف صافی معاون این اداره می گوید، سخنگویان مکلف به انجام رسالت های شان در قبال رسانه ها هستند. وی افزود: تلاش مرکز رسانه های حکومت افغانستان این است تا به عنوان یک مرکز مهم پیام رسانی حکومتی، هماهنگی موثر را میان ادارات، ولایت ها و مقام های بلند رتبه، به میان آورد.

بدون شک سخنگوی بدون همکاری رسانه ها نمی تواند پیام خود را به مردم برساند. با همکاری نزدیک با رسانه ها آنان می توانند پیام نهاد مربوطهء شان را به گونهء بهتر به مردم برسانند.

وزرای کابینهء افغانستان و مسوولان ادارات دولتی می گویند: سخنگویان وظیفه دارند تا به هنگام ضرورت معلومات دقیق و موثق را در اختیار خبرنگاران قرار دهند. دراین حال بسیاری از سخنگویان می گویند: در صورت امکان تلاش کرده اند تا با رسانه ها همکاری لازم نموده و به پرسش های شان پاسخ دهند.