صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بزودى ترميم بند هاى برق کجکى وگرشک آغاز خواهد شد

بزودى ترميم بند هاى برق کجکى وگرشک آغاز خواهد شد

اسماعيل خان وزير سرپرست آب وانرژى مى گويد که بزودى کارترميم بندهاى برق کجکى وگرشک آغاز خواهد شد. محمد اسماعيل خان اين موضوع را بتاريخ ٢ اسد،ضمن سفر به ولايت هلمند با گلاب منگل والى اين ولايت اظهار داشت.
دراين سفر با اسماعيل خان برعلاوه ساير مسؤولين، عبدالرزاق صمدى رئيس شرکت برشنا نيز همراه بود.

اسماعيل خان گفت که هدفش از سفر به هلمند مذاکرات با مسؤولين اين ولايت درمورد ترميم وبازسازى بند هاى کجکى وگرشک اين ولايت بود. موصوف تعهد سپرد که درآينده نزديک، کار ترميم بند برق گرشک آغاز خواهد شد که ٤ ميگا وات برق توليد ومشکلات مردم اين منطقه با آن حل خواهد شد.

وزير انرژى وآب گفت که براى بند برق ولسوالى کجکى نيز قبلاً از جانب برنامه انکشافى بين المللى امريکا(يو،ايس ،آى ،دى) بودجه منظور شده است، ولى نسبت نبود امنيت کار آن آغاز نشده بود. اسماعيل خان گفت که ارگانهاى امنيتى حال از بهبود امنيت کجکى براى آنها اطمينان داده اند، ولى درمسير راه؛ برخى مشکلات وجود دارند.

وى افزود که اين مشکلات بزودى هموار وکار ترميم بند برق کجکى آغاز خواهد شد. به گفتۀ وى ، هم اکنون در ولسوالى کجکى در قدم اول توربين سوم که در حدود دوسال قبل به اين ولسوالى آورده شده بود، ترميم خواهد شد که با اين کار، ظرفيت توليد برق به ٥١ ميگا وات بلند خواهد رفت، ولى بعد توربين هاى ديگر آن نيز فعال خواهد شد.

وزير برق گفت که پس از فعال شدن همه توربين ها ،ظرفيت توليد برق به صد ميگاوات بلند خواهد رفت که درکنار هلمند به ولايات همجوار نيز برق خواهد داد. اسماعيل خان افزود: مطابق پلان از ولسوالى کجکى تا مرکز لشکرگاه وولايت قندهار همه لاين هاى برق کهنه، تجديد خواهد شد ودرکنار آن دراين شهر ها شبکه هاى برق انکشاف داده شده وتجديد خواهد شد.

وزير برق گفت که به اساس يک پلان در ولايات مختلف اين کشور، قصد اعمار بندهاى برق را دارند که از آن جمله هفت بند در هلمند اعمار مى شود. گرچه اسماعيل خان در مورد برق کدام تعهد جديدى نسپرد، ولى گفت که اين اولين سفرش است که به ولايت هلمند انجام مى دهد ودراين سفر نظريات وخواسته هاى مردم و ادارۀ محلى را با خود مى گيرد، وبعد عملا دراين قسمت کار خود را آغاز خواهد کرد.

محمد گلاب منگل والى هلمند گفت که در بيش از دو سال گذشته که توربين هاى مذکور به کجکى آورده شده است، زمينه اين برابر نشده است، تا ساير مواد به اين منطقه انتقال گردد، ولى به گفته وى به همين دليل ، کار آن بکلى متوقف بود، ولى حالا درمنطقه امنيت بهتر شده است.

والى نيز از اسماعيل خان خواست تا طبق پلان ؛ بودجه ايکه براى برق هلمند مختص شده به مصرف برسد. گرچه رئيس برق در مورد بودجه مختص شده براى برق هلمند چيزى نگفت؛ ولى از قبل گفته شده که ۲۶۰ ميليون دالر بر شبکه برق کجکى و۷۰ميليون دالر بر بند برق ولسوالى گرشک به مصرف خواهد رسيد.

قابل ياد آوريست که چند سال قبل ، ادارۀ انکشافى بين المللى امريکا ١٨٠ ميليون دالر را براى ترميم بند برق کجکى اختصاص داده بزد ، ولى تا حال تنها يک توربين به کجکى آورده شده وديگر هيچ پيشرفتى در زمينه صورت نگرفته است.
فابريکه برق کجکى درسال ١٣٥٤ شمسى به کمک مالى امريکا اعمار شده بود.