صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جارالله منصورى نشر نوار صوتى را توطيه عليه خود خواند

جارالله منصورى نشر نوار صوتى را توطيه عليه خود خواند

وزير احيا و انکشاف دهات نشر نوار صوتى نسبت داده شده به وى از طرف رسانه ها را تجاوز بر حريم خصوصى خود خوانده و گفت که اين يک توطئه عليه وى ميباشد. روز گذشته رسانه ها يک نوار صوتى را پخش کردند که گفته ميشود مربوط جارالله منصورى وزير انکشاف دهات ميباشد.

در اين نوار صوتى بر رئيس جمهور حامد کرزى و شوراى ملى انتقاد شده و گفته شده است که آنها بطور غيرقانونى حکومت مينمايند. اما وزير انکشاف دهات که امروز به منظور توضيحات در اين مورد در يک نشست خبرى صحبت ميکرد، گفت که اين يک توطئه از طرف منابع نامشخص عليه وى ميباشد که نميخواهند صلح و ثبات در افغانستان تامين شود و به گفته اش، فرزندان واقعى افغانستان را نمى گذارند تا به کشور خدمت کنند.

منصورى بر داشتن احترام به رئيس جمهور و شوراى ملى کشور تاکيد کرد و گفت: (( من به رئيس جمهور کرزى بحيث نماينده منتخب مردم افغانستان، بنيان گذار افغانستان نوين، وابسته به يک خانواده مجاهد و سمبول وحدت ملى، چهار بار احترام دارم. ))

وى شوراى ملى افغانستان را يک شوراى مجاهد خوانده افزود که مردم افغانستان آنرا با تحمل مشکلات زياد به وجود آورده اند. وى گفت که شوراى ملى افغانستان قانونى است و نماينده گان مردم کشور قابل احترام اند.

منصورى گرچه بطور قاطع نوار صوتى ياد شده را رد نکرد که گويا مربوط وى نميباشد؛ اما گفت که رسانه ها نبايد بر افواهات منابع نامشخص باور کنند.

وى افزود: (( پيام من براى مطبوعات افغانستان اين است که حريم خصوصى اشخاص، از تعرض مصوون ميباشد و اين حق اساسى هر کسى است، لطفا با به دست آوردن افواهات، وسايل و وسايط از منابع نامشخص و مجهول تلاش نکنيد تا وقت خود و حکومت را با چنين مسايل ضايع سازيد. ))

وزير انکشاف دهات در پايان نشست خبرى که معمولا به سوالات ژورناليستان پاسخ داده ميشود، تنها به سه سوال پاسخ هاى نسبى داد و از تالار کنفرانس خارج شد.