صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش قاچاقبران مواد مخدر به معتاد ساختن جوانان

تلاش قاچاقبران مواد مخدر به معتاد ساختن جوانان

قاچاقبران مواد مخدر تلاش می کنند تا جوانانی را که از ناحیه بیکاری و فقدان اشتغال رنج می برند، به مواد مخدر آغشته کنند. قاچاقبران این کار را با اغفال جوانان به هدف رونق بیشتر تجارت پر سود مواد مخدر انجام می دهند.

آنها این جوانان را به بهانه اینکه از طریق فروش مواد مخدر پول هنگفتی بدست می آورند، ابتدا آنان را به باند شان جذب نموده و سپس با دعوت به بزم استفاده از مواد مخدر، آنها را معتاد می سازند. عبدالحمید 22 ساله باشنده شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، یکی از جوانانی است که قربانی این هدف شوم قاچاقبران مواد مخدر شده است.

او که از ناتوانی توان حتی درست نشستن را هم نداشت، داستان زندگی و چگونگی معتاد شدنش را چنین حکایت کرد: پدرم سالها پیش فوت شده، مه و مادرم تنها زندگی می کدیم، غریب بودیم، ده میمنه کار و بار نبود، مه ده شار مزار، بری کار آمده بودم. یک نفر مه ره دید و گفت مه تاجر هستم بیا قدی مه کار کو .

عبدالحمید که از بیکاری به شدت در رنج بوده است، به آرزوی یافتن لقمه نان و تامین معیشت خانواده اش همراه آن مرد می رود، اما آن مرد تاجر نه، بل یکی از قاچاقبران مواد مخدر بوده است. جوان مذکور می گوید، که این مرد او را در یک حویلی در حومه ی شهر مزار شریف می برد، شب نگهمیدارد و فردای آنروز به او یک مقدار مواد مخدر می دهد که در کنار روضه برای معتادین به فروش برساند.

دو روز به همین منوال می گذرد، در روز سوم آن مرد، که نامش را برای این جوان، عبدالقادر گفته، جوان مذکور را برای کشیدن تریاک دعوت می کند. عبدالحمید ابتدا از کشیدن تریاک ابا می ورزد، اما به اساس اصرار و حرف های دروغین آن مرد، به خواست او لبیک می گوید؛ آغاز بد بختی های او.

این روال به همین شکل ادامه می یابد تا اینکه جوان مذکور کاملا به مواد مخدر معتاد می شود. به گفته عبدالحمید تنها او نیست که اینگونه از سوی قاچاقبران مواد مخدر اغفال شده، بلکه ده ها جوان دیگر نیز وجود دارند که سرنوشت بر او چنین رقم خورده است.

عبدالحمید که اشک از چشمانش جاری بود گفت که خیلی علاقمند ترک اعتیاد است، اما پول ندارد که به کدام مرکز صحی مراجعه نموده و خودش را تداوی نماید. صبور 29 ساله یکی دیگر از این جوانانی است که سه سال پیش توسط همین قاچاقبر به مواد مخدر معتاد شده است.

او که تا صنف دوازدهم هم درس خوانده، به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و جستجو برای کار می شود. سرانجام این جوان به دام عبدالقادر قاچاقبر مواد مخدر می افتد.
صبور نیز همانند عبدالحمید به مواد مخدر معتاد می شود و روزگارش سیاه می شود.

این تنها نمونه ای از این جوانان هستند، شمار زیادی از این جوانان هستند که در شهر مزار شریف و عمدتا در اطراف روضه سخی بود وباش دارند. پولیس بلخ می گوید که به دلیل فقدان جای مناسب برای معتادین، آنها نمی توانند آنها را از شهر مزار شریف جمع آوری کنند.

شیر جان درانی سخنگوی پولیس بلخ به آژانس خبری روز گفت که امکانات تداوی برای معتادین در این ولایت کم است و تنها یک شفاخانه بیست بستر برای تداوی معتادین در بلخ وجود دارد که پاسخگوی نیازمندی ها نمی باشد.
آقای درانی گفت که هیچ کس جرئت نمی کنند که در داخل شهر به خرید وفروش مواد مخدر بپردازند.

در همین حال برخی از آگاهان امور معتقد اند که قاچاقچیان مواد مخدر تلاش می کنند تا برای رسیدن به منافع مادی شان جوانان را اغفال نموده و آنان را به این پدیده گرفتار نمایند. فضل احمد یک تن از آگاهان امور اجتماعی در صحبتی به آژانس روز گفت؛ یکی از راه هایی که قاچاقبران برای رسیدن به اهداف شان از آن استفاده می کنند، گمراه ساختن جوانان است.

به باور او بیکاری و نبود زمینه های اشتغال فرصت مناسبی است برای قاچاقبران تا جوانان را به انحراف کشانند. آقای فضل احمد راه حل این معضل اجتماعی را در به وجود آوردن زمینه های کار برای جوانان از سوی دولت می داند.
عالمان دین نیز کار خرید و فروش و اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی را از دیدگاه اسلام غیر مشروع و نا جایز می دانند.

این عالمان می گویند که هر عادتی که با جان و روح انسان سازگاری نداشته باشد و عامل بدبختی انسان شود، حرام است و مرتکبین آن به قهر خداوند که بزرگترین عذاب اوست، گرفتار خواهد شد.
سید حیدر هاشمی یک تن از علمای دین در مزار شریف گفت که هر چند مواد مخدر( تریاک، هیروئین، چرس و...) در زمان رسول خدا موضوعیتی نداشته و آیات واحادیثی درین باب وجود ندارد، اما چون اسلام دین کامل و جوابگوی کلیه خواسته های بشری است، لذا به صورت کلی این زمینه ها را مورد توجه قرار داده و در ابعاد گوناگون نسبت به ممنوعیت آن هشدار داده است.