صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موافقتنامه دراز مدت با ایالات متحده امریکا باید مطابق به شرایط افغانها باشد

موافقتنامه دراز مدت با ایالات متحده امریکا باید مطابق به شرایط افغانها باشد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه گفت که افغانستان تنها درصورتی موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت را با ایالات متحده امریکا امضا می کند که واشنگتن شرایط افغانها را بپذیرد. کرزی همچنان گفته است که افغانستان خودش در صدد تقویت نیروهای اردوی ملی وپولیس اش می باشد، اما تنها چشم اندازی که برای تمویل این کار در کشور وجود دارد، استفاده از درآمدهای معادن می باشد وآنهم سالها به کار دارد تا استخراج گردند.

واشنگتن درحال مذاکره با حکومت افغانستان درمورد تعیین نقش دراز مدت امریکاییان درافغانستان فراسوی سال 2014 می باشد. درپایان سال متذکره نیروهای رزمی ناتو قرار است افغانستان را ترک گویند ومسوولیتهای امنیتی را به اردوی ملی وپولیس افغانستان بسپارند.

هرگاه این مذاکرات به موفقیت بیانجامد شاید بتواند شک وتردیدها میان آن افغانهایی را کاهش دهد که فکرمی کنند ایالات متحد امریکا درعقب خود یک حکومت ضعیف وناتوان به جا می گذارد ونیز شک وتردیدهای آن افغانهایی را کم سازد که خارجیان را یک قدرت اشغالگر می دانند وفکرنمی کنند هرگز افغانستان را ترک گویند.

کرزی گفت: ما درحال مذاکره درمورد مشارکت استراتژیک می باشیم ، افغانستان شرایط خودش را مطرح کرده است .
کرزی افزوده است: نیروهای خارجی باید درچهارچوب قوانین افغانستان کارکنند، آنها نباید کسی را زندانی کنند ویا شب هنگام به خانه های افغانها بروند، آنها نباید مالک زندانهای خصوصی باشند .
حملات شبانه یکی از مناقشه برانگیز ترین تاکتیکهایی است که نیروهای امریکایی درجنگ علیه طالبان به کار می گیرند. نیروهای ناتو این عملیات را اجتناب ناپذیر خوانده و از آن دفاع می کنند، اما درعین زمان می گویند که می کوشند تا اهداف کرزی را درنظر گرفته وآن را طوری انجام دهند که زیر رهبری افغانها باشد.

کرزی علاوه کرده است: ما تا هنوز به کدام موافقه ای نرسیده ایم، اما مطمئن باشید که این کارهنگامی می تواند صورت بگیرد که شرایط ما قبول گردند .
کرزی این سخنان را درمراسم تجلیل از پایان نخستین مرحله انتقال مسوولیتها به نیروهای امنیتی افغانستان که بدون کدام حادثه مهم درهفته گذشته اختتام یافت اظهار داشته است.

رئیس جمهور افغانستان دراین مراسم گفت: این همایش به اساس آرزو وخواست ما تشکیل شده است تا کنترول کشورمان را دردست گیریم... جامعه بین المللی دراینجا است تا به ما کمک کند ، اما این کمکها دایمی نیستند .
آنچه هنوز روشن نمی باشد اینست که آیا این موافقت نامه مشارکت استراتژیک به طور خاص به پایگاه های نظامی امریکایی درافغانستان بعد از سال 2014 هم خواهد پرداخت ویانه. اما راین کروکر سفیر جدید ایالات متحده امریکا درافغانستان به روز دوشنبه گفت که ایالات متحده امریکا کدام علاقه ای به داشتن پایگاههای نظامی دایمی درافغانستان ندارد.

با وجود هزینه کردن ملیارد ها دالر برای تشکیل وایجاد نیروهای امنیتی افغانستان ، مشکلاتی که ازناحیه این نیروها وجود دارند ناشی از نداشتن قدرت خواندن ونوشتن، تا فساد می باشند، این بدان معنا است که هم افغانها وهم خارجیان انتظار دارند که بعداز سال 2014 نیز یک نوع حمایت نظامی دوامدار وجود داشته باشد ولو آنکه دیگر نیروهای خارجی درخطوط جبهه قرار نداشته باشند.

این نیروهای امنیتی همچنان به حمایت مالی نیاز دارند، گرچه کرزی اشاره به ثروتهای معدنی کشورش نموده است که بتواند به حکومت افغانستان در جهت تامین اعاشه وتجهیز نیروی مسلح خودش کمک کرده بتواند.
کرزی گفته است: آیا اینها برای همیشه توسط جامعه بین المللی حمایت خواهند شد؟ نه، افغانستان قادر خواهد گردید تا ازخودش حمایت کند. ما کشور غنی ای هستیم .