صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غزنی؛ تلاش برای حضور بیشتر دولت در ادارات محلی

غزنی؛ تلاش برای حضور بیشتر دولت در ادارات محلی

پروسۀ احیای حکومت داری به هدف حضور بیشتر دولت در سطح ادارات محلی در غزنی، از ولسوالی ده یک این ولایت آغاز شد. محمد شعیب معصوم، مسئوول هیأتی که جهت تطبیق این برنامه در غزنی آمده است به بست باستان گفت : برنامۀ احیای حکومت داری، به هدف رشد ادارات محلی و تقویت حضور دولت، در ادارات راه اندازی شده است. وی می گوید با تطبیق برنامۀ احیای حکومت داری سالم، نیازمندی های ادارات محلی مرفوع خواهد شد و آنها، توان مندی لازم را دارند تا به تمام مشکلات مردم رسیده گی شود.

وی اظهار داشت که پس از تطبیق این برنامه در ولسوالی ده یک غزنی، آنرا در دیگر ولسوالی های این ولایت نیز تطبیق خواهند کرد. هم چنین موسی خان والی غزنی که قبل از ظهر دیروز با هیأت مذکور، در مرکز ولسوالی ده یک غزنی حضور یافته بودند؛ وضعیت ادارات ولسوالی ده یک را خوب توصیف نموده گفت که در این ولسوالی تمام ادارات دولتی فعال است و مردم به خاطر حل مشکلات شان به دولت مراجعه می کنند.

به گفته والی غزنی از سال 2005 تا به حال در حدود 1100 پروژۀ خورد و بزرگ در این ولسوالی تطبیق شده است. با این حال باشنده گان ولسوالی ده یک غزنی فعال بودن ادارات دولتی دراین ولسوالی را تایید می کنند اما از نا امنی شکایت دارند.

محمد حلیم ساکن این ولسوالی به خبر گزاری بست باستان گفت : وضعیت امنیتی خوب نیست و طالبان در قریه های دور تر از مرکز ولسوالی حضور دارند. وی افزود: مکتب های این ولسوالی به شمول مکتب هایی که در رامک مرکز ولسوالی موقعیت دارند، دوهفته پیش به خاطر تهدیدهای طالبان بسته شدند.

چندی پیش دولت استفاده از موتور سیکلت را منع نموده بود و طالبان در واکنش به این کار دولت، با ارسال اخطاریه، مکتب ها را بسته نمودند. به گفتۀ وی از دو روز به این سو، فقط مکتب هایی که در مرکز ولسوالی هستند باز شده اند، به خاطراین که دولت استفاده از موتورسیکلت را از طرف روز آزاد اعلام نموده است .

ولسوالی ده یک غزنی در فاصله 28 کیلومتری، در جنوب شرق غزنی موقعیت دارد. این ولسوالی 724 کیلو متر مربع مساحت دارد و براساس آمار سال 1387 مجموع جمعیت این ولسوالی به 44500 نفر می رسد. در این ولسوالی 19 باب مکتب و 3 مرکز صحی وجود دارد.

در روزهای پسین مردم این ولسوالی از نبود امنیت شکایت دارند که در نتیجۀ نا امنی ها دو تن در جریان 10 روز اخیر به شمول معاون شورای محلی ویک کارمند دولت، توسط طالبان مسلح کشته شدند.