صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراهيمى: رئيس جمهور تصميم نهايى را در مورد محکمه اختصاصى اعلان می کند

ابراهيمى: رئيس جمهور تصميم نهايى را در مورد محکمه اختصاصى اعلان می کند

رئيس ولسى جرگه ميگويد که رئيس جمهور وعده سپرده است که فردا تصميم نهايى اش را در مورد محکمه اختصاصى اعلان خواهد کرد. يک هيئت ١٦ نفرى ولسى جرگه روز دوشنبه در اين مورد با رئيس جمهور کرزى ديدار و گفتگو کرده است.

محکمه ياد شده به تاريخ دوم سرطان ٦٢ تن از نامزدان معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طريق به ولسى جرگه معرفى شوند که به اين اساس، ٦٢ تن از اعضاى فعلى جرگه عضويت شانرا از دست خواهند داد.

اما اين فيصله را ولسى جرگه و کميسيون مستقل انتخابات نپذيرفت و رئيس جمهور کرزى بعد از فيصله محکمه اختصاصى به اساس طرح شش ماده يى کميسيون انتخابات، اين موضوع را به محکمه استيناف راجع ساخته است.

عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه در نشست دیروزى جرگه گفت که روز دوشنبه هيئت جرگه در ديدار با رئيس جمهور نگرانى هاى خود را در مورد محکمه ياد شده اظهار کردند. به گفته وى، رئيس جمهور با هيئت وعده سپرد که فردا ( ٥ اسد) تصميم نهايى خود را در مورد محکمه اختصاصى اعلان خواهد کرد.

وى ميگويد که رئيس جمهور به اعضاى ولسى جرگه اطمينان داد که با توجه به منافع کشور اقدامات لازمى را براى جلوگيرى از بحران برخواهد داشت و هر گز اجازه نخواهد داد که کشور با کدام بحران مواجه شود. به گفته وى، رئيس جمهور همچنان گفت که همه بايد مشترکاً راه حل را براى بحران جارى در کشور جستجو نمايد تا خارجى ها از آن منفعت نبرند.

فکورى بهشتى نماينده باميان در اين جرگه گفت که اميدوار بود تا رئيس جمهور روز دوشنبه در ديدار با هيئت ولسى جرگه تصميم خود را در مورد محکمه اعلان کند. وى ميگويد: اکنون نيز ما نگران هستيم که فردا محکمه لغو نخواهد شد و کدام تصميم موثق در مورد آن اتخاذ نخواهد شد.

محمد ظاهر غنى زاده نماينده بغلان در اين جرگه محکمه اختصاصى را دليل اصلى بحران جارى ميان سه قوه ميداند. وى ميگويد که تنها رئيس جمهور ميتواند تا اين محکمه را به اساس صلاحيت خود لغو نموده و بحران جارى را در کشور خاتمه دهد.