صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده بان رسانه ها: مذاکره با طالبان سبب خودسانسوری شده است

دیده بان رسانه ها:  مذاکره با طالبان سبب خودسانسوری شده است

موسسه دیده بان رسانه ها یا نی می گوید که پروسه صلح و مذاکره با طالبان سبب نگرانی ها و خودسانسوری در میان خبرنگاران افغانستان شده است. این موسسه گفته است که افغانستان هنوز یکی از خطرناکترین مناطق برای خبرنگاران است.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها روز سه شنبه 4 اسد 1390 در یک کنفرانس خبری که به منظور معرفی وبسایت معلوماتی در رابطه با خشونت علیه خبرنگاران برگزار شده بود، گفت که تلاش ها برای صلح با طالبان سبب نگرانی خبرنگاران از وضعیت آزادی بیان در آینده شده است.

آقای توحیدی گفت: بیشتر تصور بر این است که اگر قرارداد صلح میان حکومت و طالبان به امضا برسد، خواهی نخواهی آزادی های مدنی خبرنگاران و رسانه ها محدود خواهد شد و در آینده آنها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد .

براساس آمار موسسه نی، افغانستان با وجودی که یک کشور خطرناک برای خبرنگاران است، اما با آن هم، روزنامه نگاران افغان حداقل حمایت های قانونی را با خود دارند. آقای توحیدی گفت که در 3 ماه اول سال جاری خورشیدی 15 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. این خشونت ها شدید نبوده و به جز در یک مورد که یک خبرنگار زندانی شده، بقیه خشونت های روزمره ایست که از سوی ماموران پولیس متوجه خبرنگاران می شود.

دیده بان رسانه ها از حکومت افغانستان خواست تا برای تصویب قانون حق دسترسی به معلومات جدا اقدام کند. این قانون، مقامات دولتی را موظف به دادن معلومات به خبرنگاران می کند و محدودیت هایی را که در حال حاضر خبرنگاران افغان با آن روبرویند، تا اندازه ای رفع می کند.