صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوچی ها شاهراه کابل- قندهار را مسدود کردند

کوچی ها شاهراه کابل- قندهار را مسدود کردند

شاهراه کابل- قندهار از صبح دیروز تا زمان نشر این خبر توسط کوچى ها در منطقۀ ارغندى ولسوالى پغمان بر روى ترافيک مسدود بوده و اين وضعيت، مشکلات زيادى را براى مسافرين به بار آورده است. خبرنگارنگاران ساعت ٣ بعد از ظهر دیروز از ساحه گزارش دادند که سرک با انداختن سنگ ها در منطقۀ بر کلى منطقۀ ارغندى از ساعت ١٠ صبح تا حال بسته است.

يکتن از افسران قوماندانى امنيۀ ولسوالى پغمان که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که کوچى ها سرک را مسدود نموده اند. وى کوچى ها را مردم منطقه خوانده، ميگويد که آنها مسلح اند ، اما در مورد اينکه چرا آنها شاهراه را بسته اند، چيزى نگفت.
قرار چشمديد، شمارى از کوچى ها در حدود نيم کيلو مترى بر کلى تجمع نموده، ولى پوليس اجازۀ رفتن را به کسى به آنجا نمى دهد.

عبدالغفار ٢٨ ساله که به گفته خودش پياده از ميدان شهر مرکز ولايت ميدان وردگ به منطقه رسيده ، گفت که کوچى ها سه کمربند در منطقۀ ارغندى انداخته اند، در کمر بند اول زنان با چوب ، در کمر بند دوم مردان مسلح و در کمر بند سوم مردان غير مسلح به چشم ميخوردند.

وى علاوه کرد که او يک کشته از کوچى ها و دو زخمى آنها را ديده است که به گفتۀ کوچى ها، پوليس مسوول آن بوده است. قرار اظهارات او، صد ها موتر مسافربرى و باربرى که از سوى قندهار آمده اند، در آنطرف ارغندى متوقف اند و انتظار باز شدن راه را ميکشند.

يک مسوول امنيتى ديگر که او نيز نخواست اسمش ذکر شود، گفت که در منطقه کوچى ها خيمه زده و قصد غصب زمين را دارند و در حال اعمار ديوار هستند. به گفتۀ وى، کوچى ها ادعا ميکنند که اينجا چراهگاه هاى آنان است، اما دولت به پوليس محل گفته که اجازۀ اينکار را براى کوچى ها ندهند.

اين مسوول علاوه کرد که موظفين امنيتى چند بار از غصب زمين جلوگيرى نمودند، اما کوچى ها دیروز مظاهره کردند و پوليس را لت و کوب نمودند. منبع ميگويد که کوچى ها ادعاى کشتن يکتن از افراد خود توسط پوليس را مينمايند، اما او در اين مورد اطلاع دقيق ندارد.

اين وضعيت ، باعث نگرانى و اعتراض راننده ها و مسافرينى که ميخواهند به سوى قندهار بروند، نيز شده است ده ها موتر مسافربرى و باربرى بزرگ در کنار سرک توقف داشته و منتظر باز شدن راه اند و صرف، موتر هاى کوچک از يک سرک فرعى ميتوانند از کابل به سوى قندهار حرکت نمايند.

محمد معصوم يکتن از مسافرين که ميخواست از کابل به قندهار برود، گفت: ده اى گرمى چه حال اس، چرا بخاطر فايدۀ خود، مردمه آزار ميتن، مه با زن و اولاد خود پنج ساعت اس که ده افتو سوزان ايستاد هستم مگر راه تا حال باز نشده است.
وى در حالى خواستار بازگشايى راه شده،مسوولان امنيتى ميگويند که هنوز معلوم نيست که راه چه وقت باز ميشود.

اما حاجى الوک خان ککوزى يک بزرگ قوم کوچى ها در کابل ميگويد که دیروز کوچى ها آمده بودند که در اين ساحه براى خود خانه بسازند که پوليس ممانعت کرد و يک کوچى را کشته و يک کوچى ديگر را زخمى نمودند.
وى ادعا کرد که کوچى ها از اين ساحه، قبالۀ شرعى و اسناد قانونى دارند و حق آنها است که در آنجا منزل اعمار کنند.

ککوزى با ذکر اينکه اين ساحه از پاتک ارغندى تا سرحد ميدان شهر را احتوا ميکند علاوه کرد : کوچى ها بخاطرى مظاهره کردند که حق شان تلف شده است ؛ موصوف در مورد بندش راه گفت که او تا نيم ساعت قبل( ٤ عصر) که با کوچى هاى محل در تماس بود، راه هنوز هم باز نشده بود.