صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حامدکرزی: روند انتقال مسئولیت های امنیتی موفقیت آمیز بوده است

حامدکرزی:  روند انتقال مسئولیت های امنیتی موفقیت آمیز بوده است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، مرحله اول انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را یک موفقیت توصیف کرده و گفته است که با اجرای این برنامه گام مهمی در حیات ملی افغانستان برداشته شد. آقای کرزی که در دیدار با افسران ارتش و پلیس افغانستان صحبت می کرد، گفت که کشورش آماده انتقال مسئولیت های امنیتی از سربازان ناتو است.

او گفت: این موفقیت را به همه شما تبریک می گویم. یک گام بسیار بزرگ و مهم برای حیات ملی ما برداشته شد، گامی که ملت افغانسان نه از یک سال و دو سال، بلکه از سه دهه در انتظارش بودند، تا روزی برسد که قوت های امنیتی کشور خود ما، جوانان کشور خود ما، با بازوان توانای خود، دفاع و حفاظت از مردم خود را به دست خود داشته باشند.

آقای کرزی گفت که افغانستان در حال آماده شدن برای اجرای مرحله دوم انتقال است که در آن، مسئولیت ولایات بیشتری در افغانستان به نیروهای داخلی این کشور واگذار خواهد شد.
نخستین مرحله از روند انتقال مسئولیت های امنیتی، در شش منطقه افغانستان از جمله ولایت های بامیان، پنجشیر و شهرهای مزار شریف، مهترلام (مرکز لغمان)، لشکرگاه (مرکز هلمند) و هرات اجرا شده است و قرار است این برنامه در کابل نیز به زودی اجرا شود.

اگرچه برخی منتقدان گفته اند که این برنامه تا حد زیادی جنبه تبلیغاتی داشته است و در عمل، در شیوه فعالیت نیروهای ناتو در افغانستان تاثیری نخواهد داشت، با این حال، دولت افغانستان امیدوار است که آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، بهانه خشونت را از گروه طالبان بگیرد.

طالبان در توجیه عملیات نظامی خود گفته اند که در واقع، علیه حضور نیروهای خارجی در افغانستان می جنگند. حامد کرزی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که اگر طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند، باید از روند انتقال مسئولیت های امنیتی حمایت کنند.

او گفت: مخالفینی داریم در خاک ما که علیه کشور خود می جنگند، ظاهرا شعارشان این است که در اینجا نیروهای خارجی آمده اند و آنها در برابرشان می جنگند.
آقای کرزی افزود: آنها خوب می دانند که این حکومت مستقل است، خوب می دانند که این کشور آزاد است. احتیاج چیزی دیگری است، با وجود احتیاج و نیازمندی هایی که داریم، هیچ کشور جهان قابلیت داشتن آزادی مانند ما در شرایطی که ما داریم را نخواهد داشت. ولی ما با وجود مشکلات بزرگ و تهدیدهای که متوجه این خاک است، استقلال خود را با سر بلند و پرچم برافراشته نگهداشته ایم و مخالفین و آنهایی که می جنگند علیه ما این را می دانند، در ملاقاتهای که می آیند هم به این مسئله اقرار می کنند.

رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت: پس آنها به بهانه خارجی ها وطن خود را مورد حمله قرار ندهند، روند انتقال آغاز شده و دلیلی وجود ندارد که مخالفین، چه طالب و چه دیگران، وطنداران ما، بالای خاک خود به عنوان ناتو حمله کنند. اگر به این کار ادامه دادند، به این معنا خواهد بود که با ناتو و آمریکایی ها دست دارند (همکار هستند) و برای ادامه حضور آنها در اینجا کار می کنند.
حامد کرزی تاکید کرد که افغانستان می خواهد تمامی مسئولیتها به نیروهای داخلی این کشور واگذار شود تا زمینه خروج نیروهای خارجی از این کشور فراهم شود.