صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تجهیز اردوی افغانستان، اولویت دوم امریکا و انگلستان

تجهیز اردوی افغانستان، اولویت دوم امریکا و انگلستان

در آستانۀ سپردن مسؤولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی، نگرانی هایی وجود دارد که این نیروها به دلیل پایین بودن ظرفیت و مجهز نبودن به ابزارهای سنگین، نتوانند به خوبی امنیت کشور را تامین کنند.

در پاسخ به این پرسش که چرا پس از ده سال، هنوز جامعۀ جهانی و در رأس آن امریکا، اردوی افغانستان را به ابزارهای سنگین جنگی مجهز نکرده، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

محمد اقبال کوهستانی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، می گوید: جامعۀ جهانی افغانستان را به فساد متهم می کند درحالی که مقامات افغانستان می گویند که آن ها (خارجی ها) خود قصداً نمی خواهند اردوی افغانستان را تقویت کنند. ممکن است روابطی که آن ها با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان دارند، مانع کمک شان به تقویت اردوی ما شده باشد.

کوهستانی افزود: امریکا و انگلستان، براساس پیمان های استراتژیکی که با پاکستان درگذشته داشته اند، هنوز نسبت به افغانستان، برای پاکستان اولویت قایل هستند، با آن که اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد و مرکز تروریسم در این کشور یافت شد، آن ها (امریکا و انگلیس) این کشور را متحد بهتر از افغانستان در منطقه می دانند، شاید این کشورها به همین دلیل نخواستند که به اردوی افغانستان کمک کنند.

وحید طاقت، کارشناس امور نظامی و رییس مرکز تحقیقات علمی و استراتژیک افغانستان، باور دارد که امریکا و انگلستان نیامدند تا بخش‌ های امنیتی افغانستان را تقویت کنند، بلکه آن ها برای رسیدن به اهداف خود دراینجا هستند.

وی به خبرگزاری بست باستان گفت: این کشورها، در زمان جنگ سرد هم از افغانستان به عنوان چوب سوخت استفاده کرده و اکنون هم به بهانۀ تروریسم به منطقه آمده و از القاعده که در واقع افراد آن لشکر غربی‌ها هستند، پشتیبانی می کنند.
برای همین، مبلغ 12 میلیارد دالر را به پاکستان داده اند تا تروریست‌ ها را در کمپ ها تربیت کرده و برای ایجاد ناامنی و ویرانی به افغانستان گسیل بدارند.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع، با پذیرفتن ضعف در اردوی ملی افغانستان می گوید: درحال حاضر از نظر تامین امنیت در داخل افغانستان مشکلی نداریم و برای تامین امنیت داخلی به سلاح های سنگین نیازی چندانی احساس نمی شود، اما از آنجایی که از این پس تامین امنیت خارجی هم به اردو سپرده می شود، به سلاح های ثقیل نیاز داریم.

وی دریک نشست خبری به رسانه ها گفت: مبلغ 20 میلیارد دالری که امریکا برای آموزش اردوی ملی افغانستان تا سال 2014 به عنوان بودجه پیش بینی کرده است، بخشی از آن برای تهیه سلاح‌ های سنگین اختصاص دارد.

اما وحید طاقت می گوید، تا زمانی که غربی ‌ها در افغانستان هستند، اردوی افغانستان توان مند نخواهد شد و گفته های سخنگوی وزارت دفاع درست نیست. زیرا با فسادی که در وزارت دفاع وجود دارد مبلغ 30 میلیارد دالرکه پیش از این داده شده، حیف و میل گردیده است؛ اکنون هم این مبلغ (20 میلیارد دالر) گم خواهد شد و اردو همچنان ضعیف خواهد ماند.