صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قیمت مواد نفتی درهرات به بالاترین میزان خود رسیده است

قیمت مواد نفتی درهرات به بالاترین میزان خود رسیده است

شهريان هرات در حالى از بلند بودن نرخ مواد نفتى شکايت دارند که با وجود هم مرز بودن هرات با دو کشور صادر کننده نفت، قیمت آن طی دو ماه گذشته؛ سیرصعودی داشته است. در حالی که قیمت يک لیتر پطرول در شهر هرات بین ٦٠ تا ٦٢ افغانی و هر لیتر دیزل به ٥٥ افغانی رسیده است، مردم این افزایش قیمت را در ده سال اخیر بی سابقه می خوانند.

حفیظ الله باشنده ناحیه سوم شهرهرات گفت که از حدود دو ماه به اینطرف، قیمت مواد نفتی، بخصوص پطرول به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. وی گفت: در اواخر ماه ثور یک لیتر پطرول ٥٢ تا ٥٣ افغانی بود؛ اما در حال حاضر فی لیتر تا ٦٢ افغانی به فروش می رسد و قیمت دیزل هم با یک یا دو افغانی نوسان تا ٥٧ افغانی به فروش می رسد.

این شهروند هراتی دولت را متهم نمودند که به دلیل نداشتن یک سیاست واحد و ضعف اداره تا اکنون نتوانسته در راستای کنترول بازار مواد نفتی موفق باشد. فرید احمد، که راننده تکسی است نیز از بالا رفتن قیمت مواد نفتی و مشکلات ناشی از آن انتقاد کرد و گفت که ادامه این وضع، مردم را خیلی متضرر ساخته است.

وی گفت: من همیشه اخبار جهان را گوش می کنم تا حال نشنیدم که قیمت مواد نفتی تا به اندازه افغانستان به ویژه هرات که با کشورهای عمده صادر کننده مواد نفتی هم مرز است، گران شده باشد! به گفتۀ فرید احمد، با افزایش قیمت پطرول و دیزل، کرایه تکسی هم در سطح شهر افزایش یافته است و راننده گان تکسی مجبورند در هر مسیر مستقیم درون شهری قیمت را از ١٥ به ٢٠ افغانی افزایش دهند.

نجیب الله یوسفی، از تاجران مواد نفتی و رئیس اتحادیه تانک تیل داران هرات نیز ، ضمن این که سطح بالای قیمت پترول و دیزل را در ده سال گذشته بی سابقه خواند؛ گفت که دولت باید دراین راستا با جدیت عمل کند. وی گفت: قیمت مواد نفتی در بازار جهانی،با افزایش قابل ملاحظه ای همراه نبوده است.اما متاسفانه بازار افغانستان به دلیل عملکرد ایران و مشکلات حمل و نقل با ترکمنستان متحمل ضرر سنگینی شده است.

یوسفی افزود که از ٨ ماه قبل که ایران در راستای انتقال مواد نفتی ترکمنستان، از طریق خاک این کشور به افغانستان مشکلات ایجاد کرد، قیمت ها در هرات و ولایات غرب کشور روبه افزایش نهاد. به گفتۀ وی، انتقال محموله های نفتی ترکمنستان، از طریق ایران به دلیل جابجایی به کشتی ارزانتر تمام می شد و در زمان کمتر به هرات انتقال می گردید.

نجیب الله یوسفی افزود: پس ازاین اقدام ایران، کندی روند انتقال محموله های نفتی، از طریق ترکمنستان که به وسیله قطار به بندر تورغندی در شمال هرات حمل می شود؛ سبب شده است که قیمت تمام شد مواد نفتی افزایش یابد. رئیس اتحادیه تانک تیل داران هرات گفت که درحال حاضر ٩٥ درصد دیزل مورد نیازهرات و ولایات همجوار از ایران و بیشتر پطرول مورد نیاز، از ترکمنستان تامین می شود.

اما ،احمد خسروعبدا لله رییس مواد نفتی ولایت هرات میگوید که در قسمت تورید مواد نفتی، مشکل خاصی وجود ندارد وقیمت مواد نفتی در بازار جهانی بلند رفته است. خسرو عبدا لله به ارتباط کنترول قیم در بازارهرات گفت: این اداره نمی تواند بازار آزاد را کنترول نماید.

رییس مواد نفتی اظهار داشت که به اساس قرار دادیکه میان وزارت تجارت وجانب ایران ، در این اواخرعقد شده است،٣٠٠ هزار تن دیزل وپطرول از آنکشور به افغانستان وارد می شود. وی گفت که با ورود تیل مذکور در قیمت مواد نفتی کاهش به عمل می آید،اما موصوف در مورد زمان تورید تیل یاد شده ومیزان تأثیر گذاری آن بالای قیمت مواد نفتی در بازار های افغا نستان معلو مات نداد.

برپایه اطلاعات نجیب الله یوسفی،مسوول اتحادیه تانک تیل داران ولایت هرات، روزانه، ٤٠٠ تن پطرول و بین ٦٠٠ تا ٧٠٠ تن دیزل ، در این ولایت به مصرف می رسد.