صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی از تحریم تحریک طالبان پاکستانی استقبال کرد

امنیت ملی از تحریم تحریک طالبان پاکستانی استقبال کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از شامل شدن تحریک طالبان پاکستانی در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال می کند.

لطف الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری دیروز در کابل در این مورد سخن گفت اما علاوه کرد که این کار بالای فعالیت های تحریک طالبان پاکستانی تاثیر گذار نخواهد بود .

آقای مشعل گفت که انتحار کننده گان که به افغانستان می آیند از سوی تحریک طالبان پاکستانی در اختیار شبکه حقانی به طور رایگان و یا در بدل پول قرار داده می شوند .

شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این تحریم ها بر دارایی ها ، سفر ها و خرید سلاح توسط تحریک طالبان پاکستانی وضع شده است .