صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساختمان یک لیلیه در بامیان تهداب گذاری شد

ساختمان یک لیلیه در بامیان تهداب گذاری شد

ساختمان یک خوابگاه، برای دانشجویان پسر تربیت معلم در مرکز ولایت بامیان تهداب گذاری شد.محمد رضا ادا رییس معارف بامیان به خبرگزاری بست باستان گفت: این تعمیر با بودجه 445 هزار دالرامریکایی ازکمک تیم بازسازی ولایتی بامیان، در سه هزار مترمربع زمین، دریک طبقه ساخته می شود .

آقای ادا افزود: این اولین خوابگاه است که برای دانشجویان پسر در بامیان ساخته می شود و گنجایش حدود 140 دانشجو را دارد. به گفتۀ رییس معارف بامیان، این خوابگاه که درشهر جدید بامیان ساخته می شود، درسه طبقه نقشه داده شده است که گنجایش 570 نفر را خواهد داشت اما امسال تنها کار یک طبقۀ آن توسط شرکت ساختمانی افغان بامیکا پایان خواهد یافت.

پیش ازاین یک خوابگاه تربیت معلم برای دانشجویان دختر بامیان ساخته شده شده است که آب و برق ندارد و از مرکز تربیت معلم یک ساعت فاصله دارد. عزیزالله شفق عضو شورای ولایتی بامیان به بست باستان گفت: نبود خوابگاه واتاق های رهایشی همواره یکی از دشواری های جدی دانشجویان در بامیان بوده است که شاگردان دختر و پسر با آن رو به رو اند .

مرکز تربیت معلم بامیان 1275 دانشجو دارد که 460 آن دختران هستند.