صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسلام آباد میزبان چهارمین نشست سه جانبهء افغانستان، پاکستان و امریکا خواهد بود

اسلام آباد میزبان چهارمین نشست سه جانبهء افغانستان، پاکستان و امریکا خواهد بود

مقامات وزارت امور خارجهء افغانستان ابراز امید واری کرده اند که در این نشست سه جانبه توافق روی اتخاذ اقدمات عملی در زمینهء پروسه صلح و ثبات در منطقه بخصوص در افغانستان صورت گیرد. جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گفت: آنان امید وار اند که در این نشست بخاطر موفقیت تلاش های تامین صلح در افغانستان اقدامات موثر صورت گیرد.

آقای موسی زی هم چنان نقش پاکستان را در تلاش های صلح در افغانستان مهم خوانده گفت: « توقع افغانستان از نشست چهارم گروه محوری اتخاذ تصامیم در رابطه به اقدامات عملی در راستای حمایت و پشتیبانی از پروسهء مصالحهء ملی افغانستان می باشد. افغانستان به نقش محوری جمهوری اسلامی پاکستان در حمایت از پروسهء مصالحهء ملی افغانستان باور دارد و در عین زمان ما به این باور هستیم که صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان به نفع مردم هر دو کشور و هم چنان به نفع صلح، امنیت و ثبات جهانی می باشد.»

چهارمین نشست سه جانبه با اشتراک معاونین وزارت های خارجهء افغانستان، پاکستان و نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، سه شنبه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. به اساس معلومات وزارت امور خارجهء افغانستان، اجندای این برنامه تا حدی زیاد مربوط به اقدامات عملی در پروسهء صلح است و گفته شده که هر سه جانب روی موضوعات دیگر مربوط به افغانستان، پاکستان و امریکا نیز بحث خواهند کرد.

این نشست سه جانبه در حالی برگزار می گردد که رییس شورای عالی صلح افغانستان گفته است برای موفقیت این پروسه همکاری های پاکستان ضروری است. استاد برهان الدین ربانی گفته است: تا زمانی که پاکستان دست از حمایت از طالبان بر ندارد تلاش های شورای صلح بی نتیجه خواهد بود.

نشست سه جانبه در اسلام آباد در حالی برگزار می شود که به اساس گزارش ها مقام های پاکستانی در نظر دارند تا در مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان پوسته های امنیتی را ایجاد کند که ظاهراً هدف از افراز این پوسته ها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.

در حالیکه سخنگوی وزارت خارجهء افغانستان به طور مستقیم در این مورد تبصره نکرد، اما گفت که این مساله با مقام های پاکستان در میان گذاشته خواهد شد. وی افزود: « چون این خبر امروز است ما نیاز داریم با دیگر ادارات خود و وزارت امور داخله در این زمینه هماهنگی نزدیک داشته باشیم و آرزو داریم این موضوع حداقل در جریان سفر هیات افغانی به ریاست معیین وزارت خارجه مطرح گردد.»

به اساس اطلاعات وزارت خارجهء افغانستان، در این نشست مقامات وزارت دفاع ملی و استخبارات افغانستان نیز اشتراک می کنند. در مورد این که در این نشست آیا کسی به نماینده گی از شورای عالی صلح افغانستان اشتراک خواهد کرد یا نه چیزی گفته نشده است. اما گفته می شود، این مساله بر می گردد به دولت افغانستان تا تلاش ها و برنامه های تامین صلح را از طریق شورای عالی صلح این کشور تنظیم کند.