صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر امریکا در کابل ماه مبارک رمضان را به افغان ها تبریک گفت

سفیر امریکا در کابل ماه مبارک رمضان را به افغان ها تبریک گفت

سفیر امریکا در کابل حلول ماه مبارک رمضان را به مردم افغانستان تبریک گفته است. در اعلامیهء که از سوی سفارت امریکا در کابل نشر شده آمده است که رمضان ماه عبادت، دعا و نیایش و تبارز دادن عقیده و نقش اسلام در ترویج عدالت، پیشرفت، بردباری و حفاظت از کرامت انسانی می باشد که این همه ارزش های واقعی اسلام هستند.

رایان کراکر سفیر امریکا در کابل در پیام خود به مناسب ماه رمضان به مردم افغانستان می گوید که من امیدوار همکاری شما استم، تا از شما بشنوم و از شما بفهمم که حمایت خود از آرزوهای مردم و دولت افغانستان چگونه ادامه دهیم.

سفیر امریکا در پیام خود می افزاید که من به نماینده گی از کارکنان سفارت امریکا درکابل تمنیات و آرزوهای نیک خود را به مناسبت ماه مبارک رمضان به همهء مسلمانان جهان تقدیم می کنم.