صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجساد هشت افغان از تاجکستان به افغانستان انتقال گرديد

اجساد هشت افغان از تاجکستان به افغانستان انتقال گرديد

اجساد هشت افغانى که توسط سربازان تاجکستانی کشته شده بودند، بعد از ده روز به ولايت سمنگان انتقال و به خانواده هاى شان سپرده شد. اين عده افغانها، باشنده هاى ولايت سمنگان بودند که جهت جمع آورى شيرۀ هنگ( يکنوع گياه طبى) به منطقۀ سرحدى تاجکستان رفته بودند که به تاريخ اول اسد توسط نيروهاى سرحدى آن کشور به قتل رسيدند.

اجساد آنها که کمى تعفن نيز نموده بود، دیروز در ناحيۀ سوم امنيتى ايبک مرکز سمنگان به فاميل هاى شان تسليم داده شد. اسد الله ٣٣ ساله باشندۀ قريۀ گور قشلاق ايبک به آژانس خبرى پژواک گفت که در جمع اين هشت تن، برادر او نيز شامل است.

وى از دولت انتقاد کرد که پس از گذشت ده روز توانست اجساد را از مقامات تاجکستانى تحويل بگيرد. نامبرده ازدولت خواست که بايد قضيۀ کشته شدن اين عده افراد را پيگيرى نمايد که چرا نظاميان تاجکستانى آنها را بدون موجب به قتل رسانده اند.

سمونوال بريالى آمر حوزه سوم امنيتى ايبک گفت که ديروز چند تن از پوليس لواى سرحدى ولايت قندوز بر اساس توافقى که بين مسوولان سرحدى افغانستان و نظاميان سرحدى تاجکستان صورت گرفته بود، داخل خاک آنکشور شدند و اجساد را در حالى دريافتند که در خيمۀ شان در منطقۀ شورآبک کولاب افتيده بودند.

وى علاوه کرد که پوليس ، اجساد را جمع آورى نمود و ازطريق شير خان بندر قندوز صبحگاهان دیروز به سمنگان انتقال داد. خير محمد ٣٩ ساله يکى از افغان هايى که با اين افراد به تاجکستان رفته بود، به پژواک گفت: اول عسکر سرحدى تاجکستان بر خيمۀ ما حملۀ راکتى کد، مگر کسى اوگار نشد، باد از او پنج نفر ما ره از خيمه گرفتن و سه نفر ديگۀ ماره که گريخته بودن، هم گرفتن و همۀ شانرا در همى خيمه کشتن.

نامبرده ميگويد که کشته شده گان ٢٠ الى ٣٠ سال داشتند و به شمول وى و ده تن ديگر که نجات يافتند، براى جمع آورى هنگ رفته بودند. اين درحالى است که هفتۀ گذشته مسوولین امنیتی تاجکستان،درمصاحبه با آژانس خبری انتر فکس گفته بودند که نیروهای این کشور ١٢ قاچاقبررا بعد ازعبور ازدریای آمو،در منطقه ختلان تاجکستان ،مورد حمله قرار دادند که درنتیجه، ٨ تن آنها به قتل رسید و٤ نفر ایشان موفق به فرار شدند.

مسوولین یاد شده ادعا نموده بودند که یک تعداد اسلحه افرادمذکور به دست پولیس تا جکستان افتاده است. اما مسوولان محلى سمنگان ميگويند که نیرو های تاجکستانی،٨ افغانی را کشته اند که پاسپورت با خود داشته و از طریق بندر اشکاشم بدخشان، به خاطرکاربه آن کشور رفته بودند.