صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار مایک مولن به وجود فساد در روند انتقال مسوولیتها

هشدار مایک مولن به وجود فساد در روند انتقال مسوولیتها

مقام بلندرتبه نظامی ایالات متحده امریکا هشدار داده است که بعضی نهادهای افغانستان که در بخش انتقال مسوولیتهای امنیتی کار میکنند، به فساد آلوده هستند و شبکه های حمایتی جنایتکاران در این نهادها نفوذ کرده اند.

دریا سالار مایک مولن، رییس ستاد ارتش (لوی درستیز) ایالات متحده امریکا روز یک شنبه، 9 اسد/ 31 جولای، بعد از یک سفر دو روزه به افغانستان، در شهر کابل این سخنان را بیان کرد.

مایک مولن در یک کنفرانس خبری در کابل، کمبود حکومت داری در بسیاری بخشهای افغانستان را برجسته ساخت. رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: فکر میکنم منصفانه است بگوییم که در اصل، مقامهای حکومت افغانستان باید تلاش کنند تا به ضرورتها و آرزوهای مردم شان بیشتر پاسخگو باشند .

مایک مولن همچنان به صورت مشخص در مورد مشکلاتی که در روند انتقال مسوولیتهای امنیتی وجود دارد، سخن گفت. او افزود که برخی شبکههای حمایتی جنایتکاران در نهادهای اساسی روند انتقال نفوذ کرده اند. مولن گفت: ما باید به مصوونیت جنایتکاران پایان ببخشیم، جنایتکارانی که دولت را واژگون میسازند و مردم افغانستان را قربانی میکنند .

روند انتقال مسوولیتهای امنیتی در ماه جولای سال روان میلادی شروع شد و قرار است تا پایان سال 2014، همه مسوولیتهای امنیتی به نیروهای افغانستان واگذار شود. حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان شروع این روند را موفقیت آمیز خوانده است.

دریاسالار مولن گفت که پیشرفتها در افغانستان را در پیش چشمان خود میبیند. به باور او، وضعیت افغانستان نسبت به یک سال پیش تفاوت چشمگیر دارد، اما افزایش خشونتها هشداردهنده است.

مولن همچنان خاطرنشان ساخت که زمینه برای تحرکات شبکه حقانی در افغانستان سختتر شده است ، اما این شبکه ضد امریکایی هنوز پناهگاههایی در پاکستان دارد. شبکه حقانی مسوول عمده حملات بر سربازان امریکایی در شرق افغانستان دانسته میشود.