صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مارک گروسمن: پاکستان بايد از تلاشهاى صلح افغانستان حمايت نمايد

مارک گروسمن: پاکستان بايد از تلاشهاى صلح افغانستان حمايت نمايد

مارک گروسمان نماينده ويژه امريکا براى افغانستان و پاکستان تاکيد نمود، که پاکستان بايد؛ از تلاشهاى صلح افغانستان حمايت نمايد. مارک گروسمان اين اظهارات را روز سه شنبه ؛ بعد از مذاکرات سه جانبه با معاونين وزراى خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد مرکز پاکستان در يک نشست خبرى مشترک بيان داشت.

وى افزود که رول کشورهاى همسايه در پروسه صلح افغانستان مهم است و آنها بايد با اين پروسه کمک نمايند. به اساس گفته هاى مارک گروسمان، امنيت افغانستان براى پاکستان و منطقه بسيار مهم است و پاکستان بايد در اين راستا رول مهم خود را انجام دهد .

وى افزود: رول کشورهاى همسايه تنها در پروسه صلح افغانستان مهم نيست،بلکه آنها بايد براى پيشرفت اقتصادى در منطقه نيز اقدامات نمايند. جاويد لودين معاون وزارت خارجه افغانستان در اين نشست خبرى مشترک گفت،که گفتگو با مخالفين در مورد صلح و امنيت در کشورش، از جمله اوليت هاى آنها ميباشد.

به گفتۀ وى،حکومت آنها با رهبران سطح متوسط طالبان مسلح گفتگو نموده است،اما حال لازم است ، تا با رهبران بلند رتبه طالبان گفتگو صورت گيرد. لودين گفت: ما ميدانيم،که چه کسى در رهبران طالبان به کدام اندازه مهم است،شمارى آنها نشانى گرديده و تماس با ايشان نيز گرفته شده است. اما طالبانى که بايد در پروسه صلح شامل گردند،تاکنون با ايشان کدام تماس برقرار نگرديده است.

وى اين نشست سه جانبه را کامياب عنوان نموده و اظهار اميدوارى نمود،که امريکا به کمک هاى خود در آوردن صلح و پيشرفت اقتصادى در افغانستان؛ ادامه خواهد داد.
به گفته موصوف ، نيروهاى ملى افغان درنتيجه کمکهاى امريکا توانايى اين را بدست آوردند که ده سال بعد، امور امنيتى مناطق خود را به دوش خود بگيرند . جاويد لودين توافقنامه امضاء شده ترانزيت با پاکستان را مهم خوانده علاوه نمود ، که هردو کشور براى پيشرفت در اين مورد تلاش را آغاز نموده اند .

سلمان بشير معاون وزارت امور خارجه پاکستان گفت که در اين نشست؛ روى مبارزه جارى عليه تروريزم ، روابط افغانستان و پاکستان و امنيت بين المرزى مذاکره به عمل آ مد . وى علاوه نمود که در اين نشست ،روى اوضاعى که بعد از خروج نيروهاى خارجى به ميان خواهد آمد ، نيز صحبت به عمل آمد .

جاويد لودين معاون وزارت امور خارجه افغانستان، بعد از اين نشست با حنا ربانى کهر وزير امور خارجه پاکستان نيز ملاقات نمود .