صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در مسابقات جام انترکانتيننتال کانادا را شکست داد

افغانستان در مسابقات جام انترکانتيننتال کانادا را شکست داد

تيم ملى کرکت افغانستان در مسابقات کپ انترکانتيننتال در نخستين بازى چهار روزه خود کانادا را شکست داد. اين بازى چهار روزه به تاريخ ١٢ اسد در شهر کينگ کانادا آغاز گرديد و جمعه شب به روز چهارم ساعت ٩:٣٠شب به وقت افغانستان به پايان رسيد.

هنسرا کپتان تيم کانادا قرعه را از آن خود نموده و نخست افغانستان را به بيتنگ دعوت نمود . تيم ملى در مرحله اول خود با ٨١ اور با خارج شدن ١٠بازيکن ٢٩٣دوش انجام داد . سميع الله شينوارى ، شهزاد محمدى و ميرويس اشرف از تيم ملى بسيار خوب بازى نموده و به ترتيب ٧٠، ٥٦و ٤٨دوش انجام دادند .

تيم کانادا در مرحله اول خود ١٣٠دوش انجام داد، به اين ترتيب آنها ( فالو- آن ) شده و به اساس قوانين کرکت مجبور شدند، تا مرحله دوم خود را نيز آغاز نمايند . حميد حسن توپ انداز سريع افغانستان بسيار خوب درخشيد، هفت بازيکن کانادا را خارج نموده و به همين ترتيب محمد نبى نيز توانست سه بازيکن کانادا را خارج نمايد .

به همين ترتيب در مرحله اول افغانستان ١٦٣دوش نسبت به کانادا پيشى گرفته و شش نمره را از آن خود نموده و کانادا در صفر باقى ماند . شفيق الله ستانکزى منيجر تيم ملى افغانستان در کانادا به تاريخ ١٥اسد در يک تماس تيلفونى به خبرگزاریها گفت که تيم کانادا بعد از آنکه فالو- آن شد، مرحله دوم خود را نيز آغاز نمود و الى اواخر روز سوم ١٧٣دوش انجام داد و هفت بازيکن خود را از دست داده بود . به گفته موصوف، فکر ميشدکه بازيکنان افغان سه بازيکن متباقى تيم کانادا را در روز چهارم به زودى از ميدان خارج خواهند کرد ، اما آنها ندکى مقاومت کردند و دوشهاى تيم خود را به ٢٣١رساند .

حميد حسن از تيم افغانستان يک بار ديگر خوب بالنگ نموده و سه بازيکن تيم کانادا را خارج نمود و با اين کار در اين مسابقه در مجموع ١٠بازيکن را خارج نمود . دولت زدران سه بازيکن ، ميرويس اشرف ، سميع الله شينوارى و محمد نبى نيز يک –يک بازيکن کانادا را از ميدان خارج نمودند .

ستانکزى ميگويد که در روز چهارم اين بازى کانادا هدف ٦١دوش را به افغانستان تعين نمود ، که تيم ملى با از دست دادن يک بازيکن اين هدف را بدست آورد . به گفته موصوف ، نورعلى ٢٢و کريم صادق ٣٧دوش انجام داد و حميد حسن ، که در اين مسابقه ١٠بازيکن را از ميدان خارج نموده ، بهترين بازيکن اين مسابقه شناخته شد.

با مؤفق شدن در اين مسابقه ، افغانستان از امتياز خود در کپ انترکانتيننتال به مؤفقيت دفاع را آغاز نمود، در مسابقه يادشده به افغانستان ٢٠نمره داده شد و کانادا در صفر باقى ماند . افغانستان در حال حاضر در جدول نمرات اين کپ مقام اول را دارا ميباشد .

مسابقات کپ انترکانتيننتال ، که ماه گذشته آغاز گرديده است ، در آن هشت کشور بهتر درجه دوم کرکت سهم دارند . اين کشورها عبارتند از افغانستان ، سکاتلند ، هالند ، ايرلند ، کانادا ، امارات متحده عربى ، کينيا و نيميبيا . تورنمنت يادشده هر دو سال يک مرتبه برگزار ميگردد ، افغانستان در مسابقه قبلى قهرمانى اين مسابقات را بدست آورده بود .