صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک جوان افغان طياره ساخته شده خود را به پرواز درآورد

یک جوان افغان طياره ساخته شده خود را به پرواز درآورد

طیاره ساخت یک جوان افغان که از مدت ها بدينسو منتظر اجازه پرواز بود توانست پنج پرواز موفقیت آمیز را بر فراز میدان هوايی ولايت جوزجان انجام دهد. اين طياره توسط انجنير صابرشاه رضايی باشندۀ ولسوالی جاغوری ولایت غزنی سه سال قبل ساخته شده و دارای بدنه ای به شکل ماهی مى باشد.

طياره، دارای يک چتر مثلثی شکل بوده،سه تاير دارد و ماشين آن درعقب بدنه اش قرار دارد. این طیاره سال گذشته،توسط هليکوپتر وزارت دفاع به کابل انتقال داده شد،اما نظر به تراکم پرواز در میدان هوايی کابل ،نتوانست پرواز های آزمایشی خود را انجام بدهد.بالاخره طياره به میدان هوايی جوزجان انتقال گرديد.

وی افزود که در آخرین پرواز آزمايشى که به ارتفاع ١٢ متر و طول ٤٠٠ متر بوده، به علت خرابی میدان هوايی نشست اضطراری نموده وخساره کمی برداشت. انجنير صابر شاه رضايی که شاگردصنف دوازدهم است، ميگويد که اين طياره قادر به حمل دو نفر به شمول پيلوت بوده، اما تا حال صرف خودش به حيث پيلوت آنرا به پرواز در آورده است.

وى در مورد اينکه در يک پرواز، طياره دچار نشست اضطرارى شدگفت: مه تجربۀ کارى در مورد پيلوتى ندارم و نياز دارم که برايم دراين مورد؛ آموزش بدهند. اين مُبتکر مى افزايد که از طفولیت؛علاقه به ساخت طیاره داشت ونخست از کاغذ ، چوب و آهن، طياره کوچک طفلانه ميساخت.اين جوان ٢٤ ساله مى افزايد که طیاره اش؛ ازماشین موتر تویتاى جاپانى ساخته شده و بدنه، بال و تاير هايش را از وسايل مستعمل آماده ساخته است.

او علاوه ميکند که دراوايل به شکل امتحانى، از پراشوت به حيث چترطياره استفاده ميکرد. انجنير رضايى ادعا مينمايد که در ساخت اين طياره که قادر است در يک پرواز تا ٣٠٠ متر ارتفاع بگيرد و ٤٠٠ کیلومتر مسير را بپيمايد ، مبلغ پنجصد هزارافغانی مصرف نموده است و با اين طياره ميتواند از جوزجان به کابل هم برود.