صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه به افغانستان هلیکوپتر می فرستد

روسیه به افغانستان هلیکوپتر می فرستد

وزارت دفاع می گوید 21 هلیکوپتری که قرار است در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گیرد، بخشی از نیازمندی های نیروی هوایی این کشور را رفع خواهد کرد. این هلیکوپترها روسی هستند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه 15 اسد 1390 در گفتگو با صدای آلمان گفت این تعداد هلیکوپترها در نتیجه توافق وزارت دفاع امریکا با روسیه که پیشتر به امضا رسیده بود، قرار است به افغانستان داده شوند.

اخیرا رییس اداره فدرال روسیه که مسوول همکاری های تخنیکی نظامی آن کشور می باشد، گفت که روسیه قرار است 21 هلیکوپتر می 17 را در اختیار افغانستان بگذارد. او افزود که دسته اول این هلیکوپترها در سال جاری و بقیه تا ختم سال 2012 به افغانستان خواهند رسید.وزارت دفاع می گوید در حال حاضر با ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو در حال تجهیز و اکمالات نیروی هوایی افغانستان می باشد.

آقای عظیمی گفت که ایالات متحده امریکا تاکنون حدود 20 میلیارد دالر برای تجهیز نیروهای اردوی ملی افغانستان کمک کرده و قرار است در آینده نیز برای دسترسی اردوی افغانستان به هواپیماها و سایر تجهیزات مورد نیاز، 20 میلیارد دالر دیگر کمک کند.

به گفته سخنگوی وزارت دفاع ، نیروهای اردوی ملی هنوز هم در قسمت دفع و طرد هوایی نیازمندی های خود را دارد، اما گفتگوهای وزارت دفاع با ایالات متحده امریکا در رابطه با تجهیز اردوی افغانستان جریان دارد.
عظیمی گفت که صحبت ها و گفتگوها در رابطه به تجهیز اردوی ملی فغانستان جریان دارد و نظر مساعدی از طرف ایالات متحده امریکا و جود دارد. او خاطرنشان کرد که محور گفتگوهای افغانستان با ایالات متحده امریکا را نوعیت تجهیزاتی تشکیل می دهد که قرار است به افغانستان داده شود.

پیش از این رییس جمهور کرزی نیز گفته بود که تلاش دارد تا هواپیماهایی که از سوی ایالات متحده به افغانستان داده می شوند، از کیفیت خوبی برخوردار باشند. آقای عظیمی نیز گفته است که وزارت دفاع افغانستان تلاش دارد تا از تجهیزات پیشرفته تری استفاده نماید.

براساس اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان، در ابتدا قرار بود تا اردوی ملی افغانستان تنها نقش امنیت داخلی افغانستان را داشته باشد؛ اما با آغاز روند انتقال مسوولیت امنیتی، حکومت افغانستان در پی آن است تا اردوی ملی نقش سنتی یا وظایف خارجی خود را نیز انجام دهد.این مقامات می گویند که شمار اردو و تجهیزات نظامی طوری باید باشند که این نیروها وظایف اصلی خود در قبال حفظ تمامیت ارضی و دفاع از این کشور را بتوانند انجام دهند.(دویچه وله)