صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست روسای قوای سه گانه در مورد بحران انتخابات

نشست روسای قوای سه گانه در مورد بحران انتخابات

رئيس جمهور کرزى؛ دیروز ١٥ اسد با شمارى از مقامات بلند رتبه دولتى و رهبران جهادى در مورد بحران ولسى جرگه صحبت نمود. در يک اعلاميه که از دفتر سخنگوى رئيس جمهور منتشر شده، آمده است که در اين نشست مارشال محمد قسيم فهيم معاون اول رئيس جمهور، قاضى القضات پوهاند عبدالسلام عظيمى سرپرست ستره محکمه، عبدالروف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، فضل الهادى مسلميار رئيس مشرانو جرگه و محمد اسحاق الکو لوى څارنوال اشتراک نموده بودند.

قرارمعلومات منبع، پروفيسور حضرت صبغت الله مجددى رهبر جهادى و رئيس کميسيون تحکيم صلح، استاد برهان الدين ربانى رهبر جهادى و رئيس شوراى عالى صلح، نعمت الله شهرانى و حاجى دين محمد مشاورين رئيس جمهور، مولوى قيام الدين کشاف رئيس شوراى علماء، گل رحمان قاضى رئيس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، نصرالله ستانکزى رئيس بورد عدلى و حقوقى رياست جمهورى و همايون عزيزى وزير دولت در امور پارلمانى از جمله اشتراک کننده گان اين نشست بودند.

در اعلاميه آمده است که رئيس جمهور در اين نشست در مورد بحران و مشکلات برخاسته از انتخابات ولسى جرگه، فيصله محکمه اختصاصى در اين مورد و همچنان حکم قضا با توجه با مناقع ملى کشور، با اشتراک کننده گان مشوره نمود.(پژواک)