صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی ازموجودیت باندهای مسلح غیر قانونی در شمال کشور

نگرانی ازموجودیت باندهای مسلح غیر قانونی در شمال کشور

مسئول برنامه جمع آوری سلاح در شمال کشور از موجودیت باندهای مسلح غیر قانونی در بخشهای گونه گون از حوزهء شمال ابراز نگرانی می کند. جنرال عبدالمنان عابد، می گوید بیش از دو صد باند مسلح غیر قانونی در شمال کشور وجود داشته که از این میان یکصد و هشتاد باند، سلاح های شان جمع آوری شده و متباقی آن تا هنوز به گونهءغیر قانونی مسلح می باشند.

موصوف، تصریح می کند که این باندها، امنیت را در شمال کشور به مخاطره انداخته و در مواردی هم با قاچاقبران مواد مخدر و نیز با مخالفان مسلح دولت همکاری دارند. او اظهار داشت که تلاشها برای جمع آوری سلاح از نزد باندها و افراد مسلح غیر قانونی به گونهء جدی جریان دارد.

بر بنیاد گفته های موصوف، به تازگی شورای امنیت به وزارت داخله و نیز به ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده تا یک بار دیگر باندهای مسلح غیر قانونی را شناسائی نمایند تا سلاح های آنها جمع آوری شود.آقای عابد، موجودیت سلاح را در مناطقی که به عنوان منطقهء صلح اعلام شده، نیز رد نمی کند و می گوید: بعضی از مناطق بیشتر از یک سال می شود که به عنوان منطقه صلح اعلام شده، احتمال می رود که دو باره در آنجا ها سلاح پیدا شده باشد.