صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساختمان اکادمى تعليمات تخنيکى ومسلکى تربيه معلم افتتاح گرديد

ساختمان اکادمى تعليمات تخنيکى ومسلکى تربيه معلم افتتاح گرديد

ساختمان اکادمى تعليمات تخنيکى ومسلکى تربيه معلم به مصرف ١٤ ميليون يورو بازسازى و تجهيز شد و اين اکادمى دیروز رسماً افتتاح گرديد . داکتر غلام فاروق وردک وزيرمعارف درمراسمى که به همين مناسبت تدوير يافته بود،گفت که اين اکادمى درسال ١٣٥٠ به کمک مالى آلمان ايجاد گرديده بود؛ اما پس از دو سال از فعاليت باز ماند.

وردک مى گويد که اکادمى يادشده ؛ بعد از ١٤ سال دوباره به فعاليت آغاز نمود اما درسال ١٣٧١ در زمان جنگ هاى داخلى يک بار ديگر از فعاليت باز ماند . به گفتۀ وى کار بازسازى و تجهيز اين اکادمى با امکانات لازمى چون لابراتوار وغيره و تربيه ٢٨ معلم در اين بخش دوسال قبل به کمک آلمان آغاز و در اوايل سال روان با جذب ١٥٩ محصل در رشته هاى برق وترميم موتر،ماشين ،آبرسانى ،نجارى ،تکنالوژى ، کمپيوتر و اداره ومنجمنت دوباره به فعاليت آغاز نمود.
به اساس معلومات منبع، مصارف مجموعى اين پروژه ١٤ ميليون يورو شده و کشور آلمان پرداخته است .

به گفتۀ وى، دراين اکادمى که ظرفيت جذب ٥٠٠ تن محصل را دارد و طى سال هاى بعدى ؛رقم جذب آن بلند خواهد رفت ، محصلين براى دوسال آموزش مى بينند. موصوف گفت که فارغان اين اکادمى به حيث معلم درمکاتب تعليمات تخنيکى و مسلکى توظيف خواهند شد.

فاروق وردک مى گويد که در ده سال آينده ؛رقم مکاتب تعليمات تخنيکى ومسلکى در سطح کشور، از ١٢٩ مکتب به ٥٠٠ مکتب بلند خواهد رفت و براى رسيدن به اين هدف به ٤٠ هزار معلم نياز مى باشد . او گفت که قرار است براى رسيدن به اين هدف، اکادمى تعليمات تخنيکى ومسلکى تربيه معلم سال آينده در بلخ و سالهاى بعد در شمار ديگرى از ولايات ايجاد گردد.

به اساس معلومات منبع درحال حاضر درسطح کشور در بخش تعليمات تخنيکى ومسلکى ١٧٠٠ معلم تدريس مى نمايند . کونيگ انوگريت (Konig inaugurate ) سفيرآلمان درکابل درمراسم يادشده گفت که کمک هاى کشورش براى افغانستان به خصوص درعرصه مکاتب تعليمات تخنيکى ومسلکى طويل المدت مى باشد .

درحال حاضر، آلمان در ولايات مختلف کشور هشت مکتب تعليمات تخنيکى ومسلکى را تمويل مى کند . سفير آلمان گفت : ما درجرمنى منابع طبيعى نداريم ، اما ما کارمندان مسلکى ومتخصصين داريم و به همين دليل ؛کشور ما پيشرفت نموده است. پس بايد در افغانستان نيز درقسمت تربيه متخصصين توجه صورت گيرد وما مى خواهيم که دراين عرصه با افغانستان کمک کنيم .

سفيرآلمان به منابع طبيعى افغانستان اشاره نموده علاوه کردکه براى استفاده از اين منابع به متخصصين واشخاص مسلکى نياز است وى گفت، اکادمى تعليمات تخنيکى ومسلکى تربيه معلم در بلخ نيز به کمک آلمان ايجاد مى گردد و قرار است در آينده نيز، آلمان در راستاى ايجاد همچو اکادمى ها با افغانستان کمک کند.