صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موافقت جدید ناتو و روسیه روی راه ترانزیتی از شمال افغانستان

موافقت جدید ناتو و روسیه روی راه ترانزیتی از شمال افغانستان

مقامات و دیپلومات ها می گویند، ناتو و روسیه در حال تنظیم و ترتیب مسودهء قرار داد گسترش راه های تدارکاتی به افغانستان می باشند تا به این پیمان نظامی اجاره داده شود که تجهیزات نظامی شان را دوباره به اروپا انتقال دهند.
دیپلومات ها و مقامات رسمی که نخواستند از آنها نام برده شود، به اسوشیتدپرس گفتند که موافقت باید از جانب کشورهای همسایه روسیه در آسیای میانه تصویب شود. گفته می شود بر اساس قرار داد فعلی تنها به انتقال مواد غیر نظامی بطور یک طرفه اجازه داده شده است.

کارمن رومیرو یک سخنگوی ناتو گفت: ما به این امید که در زودترین فرصت ممکن به انتقال مواد از دو طرف اجازه داده شود، بکار خود ادامه می دهیم.
در حالی که کاهش نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اواخر امسال تسریع می یابد، موافقت جدید به ایالات متحده و اعضای کشورهای پیمان ناتو انتقال با مصونیت قوا و تجهیزات را از افغانستان محاط به خشکه، اجازه می دهد.

ناتو همین اکنون استفاده از راه تدارکاتی از طریق روسیه و کشور های آسیای میانه را منحیث بدیل راه اساسی لوژیستکی پاکستان، وسیعتر ساخته است. ایالات متحده امریکا و متحدین آن، در چند سال جنگ متکی به راه ترانزیتی پاکستان بود و تا دو سال قبل 90 درصد انتقالات مواد و تجهیزات نیرو های ناتو و امریکا در افغانستان از این راه، اکمال می شد.

اما در حال حاضر، 40 در صد اکمالات 140 هزار عسکر ناتو و امریکا از شمال افغانستان از طریق روسیه و عبور از کشور های آسیای میانه یعنی ازبکستان و قزاقستان، صورت می گیرد. مقامات می گویند، تا آغاز سال آینده دو - سوم تدارکات نیروها در افغانستان از راه شمال خواهند رسید و سر انجام توقع می رود که محدودیت در مورد انتقال مواد و تجهیزات نظامی مثل اسلحه و مهمات هم، حل گردد.

از سوی دیگر، انتقال بیشتر مواد و تجهزات به پیمانه وسیع از طریق روسیه و آسیای میانه موقف واشنگتن را در روابط و مناسبات با پاکستان، تقویت می کند. با این حال، دو راه دیگر قابل دسترس به افغانستان، ایران و چین می باشد که ناتو راه ایران را به خاطر معضله اتمی این کشور نمی تواند بر گزیند و ضمناً راه چین از طریق رهرو واخان بخاطر صعب العبور بودنش، ناممکن است.