صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمپ آموزشی ـ نظامی امریکا در سرپُل ایجاد شد

کمپ آموزشی ـ نظامی امریکا در سرپُل ایجاد شد

کمپ آموزشی ـ نظامی توسط نیروهای اسپیشل فورس امریکایی، برای آموزش و تربیۀ پولیس محلی، در ولسوالی صیاد ولایت سرپُل ایجاد گردید. این کمپ در قریۀ پشت باغ ولسوالی صیاد در ٢٥ کیلومتری مرکز ولایت سرپُل ایجاد گردیده و مقامات امنیتی این ولایت، از ایجاد کمپ يادشده استقبال کرده اند.

مل پاسوال اسدالله شیرزاد قوماندان امنیۀ سرپُل، دیروز (١٩اسد) گفت که این کمپ نظامی، از سوی نیروهای اسپیشل فورس امریکا ایجاد گرديده و روز سه شنبه بصورت رسمی به فعالیت آغاز کرد. وی افزود که هدف از ایجاد این کمپ، آموزش پولیس محلی و تامين امنیت در ولسوالی صیاد آن ولايت می باشد.

شیرزاد اظهار داشت که در این کمپ، پولیس محلی به شکل درست تعلیم و تربیه شده، با قوانین کشور و قانون پولیس محلی آشنايى پیدا کرده و از صلاحیتهای خود آگاه می شوند. منبع علاوه نمود که مؤظفین این کمپ، در تامین امنیت به صورت اصولی و در هماهنگی با نیروهای پولیس و اردوی ملی، فعالیت خواهند کرد.

وی گفت از آنجایی که ناامنی در ولایت سرپل، رو به افزایش بود و پولیس نیز توانایی تامین آنرا درحال حاضر نداشت، نیاز به یک نیروی حمايوى احساس می شد و به همین دلیل، تصمیم به ایجاد این کمپ گرفته شد. قوماندان امنیۀ سرپُل افزود که نیروهای اسپیشل فورس، در برنامه های آموزشی پولیس محلی، و همچنین برنامه های آموزشی و عملیات نظامی در ولایت سرپُل، فعالیت خواهند داشت.

طبق گفته های موصوف، پولیس محلی افرادی هستند که از سوی متنفذین و شورای مردمی، در ولسوالیها معرفی شده اند و تحت نظارت قوماندانی امنیه فعالیت می کنند. تورن جان مسوول این کمپ، گفت: هدف از ایجاد این کمپ، تامين فضای صلح و امنیت است، نه قتل و کشتار مردم افغانستان.

موصوف افزود که این کمپ، تا زمانی پابرجا خواهد بود که دیگر نیازی به آن احساس نشود. وی علاوه کرد که پولیس محلی در این کمپ، بصورت اساسی تعلیم دیده و با برنامه های براى تامین امنیت منطقه آشنا خواهند شد.

در عین حال، سید میرحسین سجادی ولسوال صیاد، اظهار اميدوارى کرد که با ایجاد این کمپ، مشکلات ناامنی در ولسوالی صیاد حل شود. وی گفت که ناامنی ها در این ولسوالی، باعث تشویش و نگرانی مردم شده و کارهای بازسازی را به تعویق انداخته است.

سجادی افزود که ناامنی باعث شده تا هیچ نهادی نتواند خدمات اجتماعی و انکشافی را در این ولسوالی انجام دهد. منبع اظهار داشت که در اولین گام برای آموزش پولیس محلی در این کمپ، ٣٠٠تن از این نیروها که در ولسوالی صیاد حضور دارند، در دو هفتۀ دیگر برنامه های آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

وی زمان دقیق این آموزش را معلوم نساخت؛ اما گفت که برنامۀ هردوره، تا زمانی طول می کشد که بطور کامل تطبیق گردد. مردم و متنفذین ولسوالی صیاد نیز از ایجاد این کمپ اظهار خوشی میکنند. ملا نقیب الله یکتن از متنفذین ولسوالی صیاد، : يگانه آرزوی ما آمدن امنیت ده ولسوالی ما است؛ اگر امنیت نباشه، هیچ کاری امکان پذیر نیست.

وی به نماینده گی از مردم ولسوالی صیاد، تعهد داد که در تامین امنیت، با نیروهای امنیتی افغان و خارجی، همکاری لازم را انجام دهند.