صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش موتر های شیشه سیاه باعث نگرانی مردم شده است

افزایش موتر های شیشه سیاه باعث نگرانی مردم شده است

باشنده گان شهر کابل از افزایش دوباره ی موتر های شیشه سیاه ( فلم دار) شکایت دارند،آنها می گویند که شیشه های فلم دار در وسایط دولتی و غیر دولتی و حتا اشخاص زورمند نگرانی های رابه بار آورده است. رامین احمدی یکتن از باشنده شهر کابل به آژانس خبری وخت ګفت : موترهای شیشه سیاه دوباره افزایش یافته است در حالیکه در این رابطه رییس جمهور فرمان را صادر کرده بود.

وی افزودکه تمام اختلافات و مشکلات که در کشور ایجاد می شود عوامل آن موترهای شیشه سیاه یا فلم دار می باشد خصوصاً مجرمین، افراد انتحاری و تروریست و اختطاف گران از موتر های شیشه سیاه استفاده میکنند. وی از رییس جمهور و وزیر داخله خواست تا هر چه زودتر جلو همچو وسایط را بگیرد.

طوفان یکتن دیگر از باشنده ګان شهر کابل به وخت گفت : قسمیکه می بینیم اکثریت مقام ها و رهبران از موتر های شیشه سیاه استفاده میکنند که از یک سو پناه گاه برای خود شان بوده و از سو دیگر شماری هم از این کار استفاده ی نادرست می کنند.

وی گفت که افزایش دوباره موتر های شیشه سیاه و نصب تصاویر رهبران جهادی در وسایط زمینه ای استفاده نادرست را مهیا ساخته است . وی از رییس جهمور و وزیر داخله خواست تا هر چه زودتر اقدام بکند چون پنجا در صد ناامنی در عقب این موتر نهفته است.

هما یکتن از محصلین دانشگاه تعلیم و تربیه کابل به آژانس خبری وخت ګفت : بسیاری از مشکلات را موتر های شیشه سیاه به وجود میاورد مانند، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و انتقال مخالفان از یک ساحه به ساحه دیگر.

وی افزود : خواست ما از دولت این است که نگذارند همچو وسایط در شهرکابل و ولایات عبور و مرور کند و باعث اذیت و ازار مردم ګردد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله ادعا مردم را در قسمت افزایش موتر های شیشه سیاه نادرست خوانده و میگوید که کار پاکسازی موتر های شیشه سیاه و دودی همه روز ادامه دارد.

وی افزودکه پولیس کابل همه روز ده ها موتر بی نمبر پلیت و شیشه سیاه را توقف داد و موتر را از پیش شان گرفته به شهرک پولیس انتقال داده فعلا به صدها موتر بی نمبر پلیت و شیشه سیاه در شهرک پولیس ضبط شده است.

قابل ذکر است که چندین ماه قبل رییس جمهور کرزی به خاطر کاهش جرایم و جلوگیری از سوی استفاده ها از موتر های شیشه سیاه فرمان مبنی بر پاکسازی شیشه های سیاه از موتر را صادر کرد اما تا هنوز این حکم مقام ریاست جمهوری به شکل درست آن عملی نگردیده است.