صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزدان معترض انتخابات اظهارات حاجی ظاهر را محکوم کردند

نامزدان معترض انتخابات اظهارات حاجی ظاهر را محکوم کردند

در حالی که اعضای ولسی جرگهء افغانستان می گویند، وارد کردن هر نوع تغییر در نتایج انتخابات ولسی جرگهء سال گذشته عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت، نامزدان معترض این انتخابات خواهان تطبیق فوری حکم تازهء رییس جمهور کرزی در این زمینه هستند.

تعدادی از این نامزدان با راه اندازی گردهمایی به روز شنبه در کابل گفتند، اگر حکم محکمهء استیناف در خصوص جنجال های انتخاباتی تطبیق نگردد، دست به اعتراضات خواهند زد. داود سلطانزوی که به نماینده گی از این نامزدان ناراضی صحبت می کرد، در مورد چنین گفت: در یک وطن که مردم آن از قرنها به این طرف، برای زنده نگهداشتن شریعت جهاد کرده باشند، و بفهمند که حکم محکمه و شریعت در آن تطبیق نمی گردد، شما چی فکر می کنید که در آنجا چی خواهد شد؟ هر کار امکان دارد از مسدود کردن راه تا بسیار کارهای بزرگ، مردم افغانستان به ارادهء چند دزد و تحریک گر هیچ وقتی تسلیم نمی شوند و نخواهند شد.

آقای سلطان زوی از اظهارات حاجی ظاهر قدیر رییس ایتلاف حمایت از قانون نیز انتقاد کرده و آنرا توهین به رییس جمهور افغانستان خواند. آقای قدیر به تازه گی با لحن تند از رییس جمهور افغانستان انتقاد کرده، گفته است حامد کرزی که در یک رستورانت در بیرون از افغانستان کار می کرد، پس از ورود به کشور و دریافت آرای ما به قدرت رسید.

ظاهر قدیر هم چنان گفته است، حالا هم می توانیم تا آرایی را که در حمایت از حامد کرزی به صندوق های آرا ریخته بودیم، دوباره از او بگیریم.

در این حال کبیر رنجبر یکی دیگر از نامزدان معترض از رییس جمهورافغانستان خواست تا به وعدهء که برای آنان در زمینهء تطبیق فیصلهء محکمهء اختصاصی شکایت های انتخاباتی و استیناف داده است، وفا کند.

ایتلاف ملی تغییر و امید به رهبری داکتر عبدالله وامرالله صالح رییس سابق امنیت ملی افغانستان نیز به روز پنجشنبه از ایتلاف حمایت از قانون پشتیبانی خود را اعلان کرده و گفتند که در هر نوع اعتراضات با این اعضای ولسی جرگه شرکت خواهند کرد.

از سوی دیگر سه تن که ادعا می کنند اعضای ایتلاف تغییر و امید بودند و اکنون از این ایتلاف بیرون شدند، نیز از موقف این ایتلاف را در رابطه به جنجال های انتخاباتی انتقاد کرده و می گویند که تمام جنجال ها از سوی گروه اپوزسیون دولت به راه انداخته شده است.

رییس جمهور افغانستان به روز چهار شنبه طی حکمی صلاحیت فیصلهء نتایج انتخابات ولسی جرگه سنبله سال گذشته را به کمسیون مستقل انتخابات این کشور واگذار کرد. در حالی که تا اکنون به درستی روشن نیست، کمسیون مستقل انتخابات در این رابطه چی تصمیمی خواهد گرفت، اما اعضای فعلی ولسی جرگه ادعا می کنند که آقای کرزی بر رییس این کمسیون فشار وارد می کند تا فیصلهء محکمهء استیناف را تطبیق کند.(رادیو ازادی)