صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمبود مربی نظامی ماموریت افغانستان را با خطر مواجه کرده است

کمبود مربی نظامی  ماموریت افغانستان را با خطر مواجه کرده است

نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد که شرکت خصوصی نظامی که براساس قراردادی با حکومت امریکا قرار بود مربیانی را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تهیه کند، نتوانسته است نزدیک به شصت درصد مربیان مورد نیاز را فراهم سازد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در ماه دسامبر سال 2010 میلادی قراردادی دو ساله به ارزش یک میلیارد دالر را با شرکت نظامی خصوصی دین کارپس امضا کرد تا مربیانی را برای آموزش نیروهای پولیس افغانستان تهیه کند. براساس این قرارداد، شرکت دین کارپس میباید تا 120 روز مربیان را آماده میکرد.

بازرس کل در وزارتهای دفاع و خارجه ایالات متحده امریکا که این روند را بررسی کرده، گفته است که این شرکت نتوانسته است نزدیک به 60 درصد مربیان مورد نیاز را آماده سازد. براساس این بررسی، مقامهای دفاعی گفته اند که این شرکت قراردادی در مدت 120 روز تعیین شده، از مجموع 728 مربی مورد نیاز، 428 تن آنها را در اختیار نداشته است. دین کارپس شرکت نظامی خصوصی مستقر در ایالات متحده امریکا است که در تهیه خدمات نظامی برای ارتش ایالات متحده امریکا در بسیاری ماموریتهای خارجی این کشور به شمول عراق و افغانستان همکاری کرده است.

بررسی بازرس کل وزارت خارجه و دفاع امریکا حاکی است که این کمبودی کل ماموریت را به خطر مواجه ساخته است، زیرا مربیان نهایت مورد نیاز برای توسعه حکومت افغانستان و نیروی پولیس را مهیا نکرده است . در این بررسی که بر روند انتقال برنامه آموزشی نیروی پولیس افغانستان از وزارت خارجه امریکا به وزارت دفاع این کشور تمرکز شده، از هردو وزارت به دلیل نداشتن برنامه روشن نظارت بر این روند انتقاد شده است. در این بررسی آمده است: مقامهای (وزارت دفاع و خارجه) به برنامههای تهیه شده توسط طرف قرارداد اعتماد کرده اند، که برخی از این برنامهها عملی نبوده است و اصلاً وظایف محوله از جانب حکومت را انجام داده نتوانسته اند .

این بررسی زمانی صورت میگیرد که تلاش میشود نیروهای امنیتی افغانستان تقویت و بیشتر شوند تا زمینه انتقال مسوولیتهای امنیتی به آنها و خروج نیروهای ناتو مساعد گردد. قرار است تا پایان سال 2014 همه نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان خارج شوند. اما تلاشها برای تقویت نیروهای داخلی افغانستان با کمبود مربیان خارجی مواجه است و مقامهای ایالات متحده امریکا شکایت میکنند که برخی کشورهای عضو ناتو در فرستادن مربیان نظامی برای آموزش نیروهای افغانستان، کوتاهی کرده اند.

نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان قرار است تا ماه اکتوبر 134 هزار پولیس افغان را به عنوان بخشی برنامه ارتقای ظرفیت نیروهای افغان، آموزش بدهند.
پنتاگون، وزارت دفاع امریکا در گزارشی که قبلاً به کانگرس ارایه کرده بود، گفته بود که هیچ یک از 203 واحد پولیس افغانستان به نظر نمیرسد که ظرفیت عملیات تنهایی بدون حمایت نیروهای خارجی را داشته باشد.(دویچه وله)