صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی از افزایش بی رویه نفوس در افغانستان

نگرانی از افزایش بی رویه نفوس در افغانستان

وزارت صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی میکند در صورتی که افزایش جمعیت در افغانستان کنترول نشود تا سی سال آینده نفوس این کشور دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر، به گفته این وزارت در هر نیم ساعت یک مادر جان می دهد.
مقام های این وزارت می گویند رشد بی رویه نفوس در افغانستان بر اقتصاد این کشور و همچنین محیط زیست ضربه می زند. این وزارت می گوید تلاش ها برای کنترول جمعیت را آغاز کرده و می خواهد از راه آگاهی دهی به مادران، از رشد بی رویه نفوس بکاهد.

ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه (25 اسد 1390) در یک کنفرانس مشترک خبری با مدیر صندوق جمعیت ملل متحد در کابل گفت وزارت صحت عامه می کوشد تعلیمات قابلگی را بیشتر کند و متخصصینی را در کابل و ولایت ها تربیت نماید.

خانم دلیل گفت عدم رعایت فاصله دهی در ولادت ها سبب افزایش نفوس در افغانستان می شود. او افزود: حدود 85 درصد زوج ها در افغانستان فاصله دهی بین ولادت ها را مراعات نمی کنند و این خود سبب کثرت نفوس و رشد سریع نفوس در افغانستان می شود.

این در حالی است که هنوز در افغانستان بسیاری مردم در مورد فاصله دهی ولادت ها آگاهی ندارند و در برخی مناطق افغانستان جلوگیری از ولادت ها امری ناروا پنداشته می شود. هرچند هنوز سرشماری در افغانستان صورت نگرفته است، اما نفوس این کشور میان 25 تا 30 میلیون نفر تخمین زده می شود.

پیش از این نیز صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از افزایش بی رویه نفوس در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. براساس گزارش های منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی، در سه دهه جنگ در افغانستان به دلیل عدم دسترسی مردم به مراکز صحی و داکتران، که به مرگ و میر مادران و نوزدان منجر می شد، خود باعث کنترول نفوس در این کشور شده است، اما در حال حاضر که ارایه خدمات صحی در این کشور نسبتا افزایش یافته احتمال افزایش نفوس نیز بیشتر شده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به وزارت صحت عامه وعده داد تا در رابطه به جلوگیری از افزایش نفوس، با این وزارت همکاری نماید.

خانم دلیل گفت در هر سی دقیقه یک مادر در افغانستان جان خود را از دست می دهد: زیادترین مرگ و میر در نزد خانم ها در زمان ولادت از سبب خون ریزی ها صورت می گیرد و ویژگی خونریزی ها این است که در مدت دو ساعت خانم را از بین می برد .

خانم دلیل گفت چالش اصلی در برابر مهار مرگ و میر مادران کمبود قابله ها و کارمندان صحی در ولایت ها به خصوص نقاط دوردستی است که مردم به مراکز صحی و داکتران رسیدگی نمی توانند.
به گفته سرپرست وزارت صحت عامه این وزارت کارکنان صحی را که از این خونریزی ها جلوگیری کنند و کمک های عاجل ولادی را برای مادران مهیا نمایند، آموزش می دهد.